Curt Asker – Retrospektiv utställning på Konstakademien

© Curt Asker

En stor retrospektiv utställning av Curt Asker visades i Konstakademien tre salar
19 januari – 24 februari 2019.

”Solen och människans fot är lika stora”
(Herakleitos, Fragment III)

Sal 1

Curt Askers konstverk i sal 1, Konstakademien 2019.
Curt Askers konstverk
Curt Askers konstverk i sal 1, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk
Curt Askers konstverk i sal 1, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk

Ett urval av konstverken i sal 1

Klicka på bilderna nedan för förstoringar.


Sal 2

Curt Askers konstverk i sal 2, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk
Curt Askers konstverk i sal 2, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk
Curt Askers konstverk i sal 2, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk

Ett urval av konstverken i sal 2


Sal 3

Curt Askers konstverk i sal 3, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk

Curt Askers konstverk i sal 3, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk
Curt Askers konstverk i sal 3, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk
Curt Askers konstverk i sal 3, Konstakademien, Stockholm.
Curt Askers konstverk

”Jag har alltid haft tecknarens och målarens syn på rummets och ytans förvandlingar även när jag använt t.ex. himlen som underlag: använt rummet som vore det en yta”

Ur Curt Askers självbiografiska anteckningar

”För mig har mina svävande teckningar och tidigare drakar varit en sorts redskap att se med. Samtidigt har jag ju hela tiden velat nå den punkt där verktyget och bilden av verktyget sammanfaller. Kanske är vår tids konst mer ett redskap att se med än en strävan efter ’murad’ slutgiltighet. En trampolin att hoppa från.” 

Ur Curt Askers självbiografiska anteckningar

Konstrecensioner


Läs mer om konstnären
Curt Asker

© Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB