Konstnärer

Här visar vi en översikt över galleriets representerade konstnärer med ett urval från respektive konstnärs biografisida. Varje konstnär säljer konst via oss och har en biografisida/CV, en separat gallerisida samt en försäljningssida – se länkar nedan.


Kjell Anderson, konstnär

Kjell Anderson

Tillförordnad professor i grafik vid Konsthögskolan i Stockholm 1991, 1993-1994
Representerad: Moderna Museet (Stockholm), m.fl.

Lisa Andrén, konstnär

Lisa Andrén

Representerad: Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Moderna museet (Stockholm), Norrbottens museum, Norrköpings museum, Västerås konstmuseum, Åbo museum (Finland), m.fl.

Filippa Arrias, konstnär

Filippa Arrias

Representerad: Statens konstråd, Falköpings museum, Västerås Konstmuseum, Svenska Ambassaden i Paris, Huddinge sjukhus, Uppsala Akademiska sjukhus (del av utsmyckning), Bonniers porträttsamling, m.fl.

Curt Asker, konstnär

Curt Asker

Representerad: Moderna Museet (Stockholm), Göteborgs konstmuseum, Malmö Museum, Musée Réattu (Arles, Frankrike), m.fl.

Håkan Berg, konstnär

Håkan Berg

Representerad: Statens konstråd, Göteborgs konstmuseum, Malmö museum, m.fl.

Ann Edholm, konstnär

Ann Edholm

Professor i måleri, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1991-1998)
Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Moderna Museet, Stockholm, Statens Konstråd, Stockholm, m.fl.

Peter Ern, konstnär

Peter Ern

Representerad: Moderna Museet (Stockholm), Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Norrtälje Kommun, Uppsala Akademiska Sjukhus, Sveriges Allmänna Konstförening, Statens Konstråd, m.fl.

John E Franzén, konstnär

John E Franzén

Representerad: Gripsholms porträttsamling, Göteborgs konstmuseum, Moderna museet (Stockholm), m.fl.

Ulf Gripenholm, konstnär

Ulf Gripenholm

Representerad: British Museum (London), Knecht Drenth Foundation, Amsterdam Holländska Kungahuset, Moderna Museet (Stockholm), Statens Porträttsamling (Gripsholms Slott), Göteborgs konstmuseum, Sveriges Riksbank, Statens konstråd, m.fl.

Curt Hillfon, konstnär

Curt Hillfon

Representerad: Göteborgs konstmuseum, Malmö Museum, Moderna Museet (Stockholm), m.fl.

Maria Hillfon, konstnär

Maria Hillfon

Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Nordenfjelske Museet (Trondheim), m.fl.

Eva Holmér Edling, konstnär

Eva Holmér Edling

Representerad: Bibliothèque Nationale (Paris), Visby, Örebro, Borås och Västerbottens muséer, Statens konstråd, m.fl.

Cajsa Holmstrand, konstnär

Cajsa Holmstrand

Offentliga uppdrag i urval: Karolinska sjukhuset, Postterminalen (Göteborg), Akademiska sjukhuset (Uppsala), Postterminalen (Helsingborg), Teaterbaren Stockholms Stadsteater

Alvar Jansson, konstnär

Alvar Jansson

Professor i måleri vid Konsthögskolan (1978-1984).
Representerad: Moderna Museet, Statens porträttsamling, Göteborgs konstmuseum, Bonniers porträttsamling, m.fl.

C. Göran Karlsson, konstnär

C. Göran Karlsson

Representerad: Moderna Museet, Stockholm, Uppsala Konstmuseum, Konstmuséet, Göteborg, Norrköpings museum m.fl.

Mikael Kihlman, konstnär

Mikael Kihlman

Representerad i urval: The British Museum, London, Moderna museet, Malmö konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Värmlands museum, Statens konstråd, landsting och kulturnämnder, samt i en mängd grafikbiennalers och grafiktriennalers samlingar världen över.

Olle Kåks, konstnär

Olle Kåks

Separatutställningar i urval: Moderna Museet (Stockholm), Louisiana Museum (Humlebaek, Danmark), Konsthalle (Basel)
Grupputställningar i urval: 8 Contemporary Art Museums (Japan), Guggenheim Museum (New York, U.S.A.)

Bo Larsson, konstnär

Bo Larsson

Har gjort flera Nobeldiplom till litteraturpristagare.
Representerad: Moderna Museet Stockholm, Gripsholms porträttsamling, Bonnierska porträttsamlingen i Stockholm, m.fl.

LG Lundberg, konstnär

LG Lundberg

Representerad: Alvar Aalto Museum (Jyväskylä, Finland), Tammerfors moderna museum (Finland), Moderna Museet (Stockholm), Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art (Stockholm), m.fl.


Katarina Lönnby

Representerad: Moderna Museet, Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, Stockholms stad, Statens Konstråd, m.fl.

Ann Makander, konstnär

Ann Makander

Representerad urval: Göteborgs Konstmuseum, Hanaholmens kulturcentrum, Helsingfors (FInland), Malmö Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Statens konstråd, Musée d’art, Cholet (Frankrike), m.fl.

Eva Mossing Larsen, konstnär

Eva Mossing Larsen

Representerad: Statens Konstråd, Stockholms konstråd, Museum Gustavianum (Uppsala), Flera Regioner/Landsting, Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypten, Stedelijke Musea Sint-Niklaas, Belgien, m.fl.

KG Nilson, konstnär

KG Nilson

Representerad: Helsingfors stads konstmuseum (Finland), Musée du dessin et de léstampe originale (Gravelines, Frankrike), Museum für Konkrete Kunst (Ingolstadt, Tyskland), The British Museum, (London, UK), Moderna museet (Stockholm), m.fl.

Lars Nyberg, konstnär

Lars Nyberg

Representerad: Moderna Museet, Konstmuséerna i Västerås, Norrköping, Linköping och Örebro, Statens konstråd, Lousiana Museum of Modern Art, Danmark, The British Museum, London, The Metropolitan Museum of Art, New York, m.fl.

Karl Axel Pehrson, konstnär

Karl Axel Pehrson

Urval av offentliga uppdrag: Utför ”Guldbaggen”, svensk film-Oscar, Nobelprisdiplom till fysikpristagarna 1974, komponerar två gobelänger för Riksbanken vävda av Handarbetets Vänner, utför kupolsmyckningen för Thielska galleriet (Stockholm)

Pontus Raud, konstnär

Pontus Raud

Samlingsutställningar i urval: Cohn & Wolfe ”Young Artists Exhibition” (London, UK), Hanasari, Finland, Internationella grafiska biennalen (Ljubliana, Slovenia)
Representerad: Statens konstråd, Sveriges Allmänna Konstförening

Lotti Ringström, konstnär

Lotti Ringström

Representerad: Moderna Museet (Stockholm), Göteborgs Konstmuseum, Statens konstråd (Stockholm), m.fl.
Grupputställningar i urval: Northern Lights” (Vero Beach, Florida), ”Northern Lights – Gathering Light” Australien och Singapore.

Cecilia Sikström, konstnär

Cecilia Sikström

”Årets konstnär 1997”, Stockholm Art Fair
Representerad i urval: Statens Konstråd, Sveriges Television
Separatutställningar i urval: Thielska galleriet (Stockholm) Grupputställning i urval: ”Northern Lights”, (Vero Beach, Florida)

Nils G Stenqvist, konstnär

Nils G. Stenqvist

1:a pris Grafikbiennalen Bradford 1972
Representerad: British Museum (UK), Moderna Museet (Stockholm), Art Museum (Lübeck), Salvador Allende Museum (Chile), m.fl.

Kjell Strandqvist, konstnär

Kjell Strandqvist

Professor i teckning på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
Separatutställning i urval: Centre Culturel Suédois, Paris
Offentliga arbeten i urval: Inrikeshallen Arlanda – Mönsterbild för golv i terazzoteknik samt Relief i aluminium

Magdolna Szabó, konstnär

Magdolna Szabó

Representerad: British Museum (London), Kulturen (Lund), Moderna Museet (Stockholm),  Statens konstråd, Sundsvalls Museum, University College of Dublin, m.fl.

Mikael Wahrby, konstnär

Mikael Wahrby

Representerad: The British Museum (London), Göteborgs konstmuseum, H.M. Konungen, Malmö museum, Moderna Museet, Norrköpings museum, m.fl.

Catharina Warme Hellström, konstnär

Catharina Warme Hellström

Representerad: Uppsala konstmuseum, Västerås konstmuseum, Sundsvalls museum, Sörmlands museum, Riksdagshuset (Stockholm), m.fl.

Dan Wirén, konstnär

Dan Wirén

Offentliga arbeten: Väggmålningar på KTH, Stockholm, på uppdrag av Statens Konstråd
Representerad: Moderna Museet (Stockholm), The British Museum (England), Statens Konstråd, Västerås Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, m.fl.

Eva Zettervall, konstnär

Eva Zettervall

Offentliga arbeten: Mariatorgets tunnelbanestation (Stockholm)
Representerad: Moderna Museet (Stockholm), Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, m.fl.


Konstnärernas aktuella och kommande utställningar informerar vi om under sidan:
Konstnärernas utställningar