Integritetspolicy

Information om No WaIT AB:s behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är No WaIT AB, Arosvägen 14, 722 17 Västerås

No WaIT AB värnar om din personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

  • De personuppgifter som vi samlar i samband med köp från vårt galleri är:
    Förnamn, Efternamn, Adress, E-postadress, Mobilnummer/Telefonnummer vid beställning från vårt konstgalleri – uppgifterna behövs för leverans av konstverken samt för vår bokföring.
  • Personuppgift som vi samlar in vid prenumeration på vårt nyhetsbrev/kvartalsbrev:
    E-postadresser till vår sändlista för prenumeration av vårt nyhetsbrev gällande konstgalleriet Enjoy Scandinavian Art. Insamlingen sker via webbtjänsten MailChimp. Behandling av personuppgiften sker i syfte att administrera prenumerationsregistret. I våra utskick via e-post, finns en länk för att kunna avsäga sig utskick.

Personuppgiftsbehandling

Kunder, Samarbetspartners, projektparter, projektdeltagare och övriga intressenter
När du i någon form samverkar med No WaIT AB, kan det hända att vi registrerar dina och ditt företags kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer). Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig eller ditt företag.

Våra representerade konstnärer inom verksamheten Enjoy Scandinavian Art
I samband med att en konstnär blir representerad på vår webbplats Enjoy Scandinavian Art inhämtas ett samtycke för att vi får publicera konstnärens namn, cv och bilder på webbplatsen. Varje ny presentation godkänns av respektive konstnär.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifter sparas inte under längre tid än det krävs för gällande lagstiftning.

Personuppgiftsbehandling vid aktiviteter

När du anmäler dig till en aktivitet som No WaIT AB arrangerar, begär vi samtycke till att få lagra de uppgifter du lämnar vid registreringen. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera aktiviteten, informera om våra tjänster och kommande aktiviteter, samt för statistisk uppföljning.

Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Inga personuppgifter kommer att överföras utanför No WaIT AB. Vi kan tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Kakor/Cookies

En kaka/cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare.

Enjoy Scandinavian Art använder så kallade sessions-cookies i vår köprutin. Om du väljer att stänga av cookies kommer det inte att gå att beställa grafiska blad via vår köprutin, men det går naturligtvis bra att ringa in beställningen eller att skicka ett mejl.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta webbläsaren att använda funktionen kan den stängas av. Proceduren för hur du gör detta skiljer sig ofta mellan olika webbläsare. Om du inte hittar hur dessa stängs av på din webbläsare finns information om detta i webbläsarens hjälpfunktion.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa kakor kommer att vara i ett år.

Om du har ett konto och du loggar in på den här sidan ställer vi in ​​en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Den här cookien innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger webbläsaren.

När du loggar in, kommer vi också att skapa flera cookies för att spara dina inloggningsuppgifter och dina skärmvisningsval. Inloggningskakorna varar i två dagar, och skärmalternativen cookies håller i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningskakorna att tas bort.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättning av felaktiga uppgifter, samt begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära att få veta om och i så fall till vem vi lämnat dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av oss utan ditt samtycke.

Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära att du får en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi håller om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka din skriftliga begäran till info@nowait.se. Vi behöver ditt namn, din e-post samt företagets namn och postadress för identifiering och kommer att skicka uppgifterna via brev.

Hur länge vi behåller dina data

Personuppgifter sparas inte under längre tid än det krävs för gällande lagstiftning.

Om du lämnar en kommentar behålls kommentaren och dess metadata obestämd. Det här är så att vi kan känna igen och godkänna eventuella uppföljningskommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en modereringskö. För användare som registrerar sig på vår hemsida (om någon) lagrar vi också de personuppgifter som de tillhandahåller i deras användarprofil. Alla användare kan när som helst se, redigera eller ta bort sin personliga information (förutom att de inte kan ändra användarnamnet). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Dit skickar vi dina uppgifter

Besökarens kommentarer kan kontrolleras via en automatiserad spam-detekteringstjänst.

Tredje parter som vi får data från

Gäller vårt nyhetsbrev:
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA