Serigrafier – silkscreentryck

Den serigrafiska tekniken

Vi följde Cecilia Sikström när hon tryckte två serigrafier – ”Marlene” och ”Venus”, på LITO+SCREEN hos Catarina Kusoffsky på Kungsholmen i Stockholm i början av 2000-talet.

Silkscreen är en gammal tryckmetod och i konstgrafiska sammanhang kallas den vanligen serigrafi. Principen är att tryckfärg pressas ut på tryckpapperet genom en väv (vanligen nylon men ursprungligen silke) som på vissa delar fylls igen. Färgen kan också utestängas av schabloner skurna ur en speciell skärfilm.

Två serigrafier - Marlene och Venus av Cecilia Sikström. Här visar vi hur det går till att göra dessa serigrafier.
Två serigrafier – Marlene och Venus av Cecilia Sikström.

Två serigrafier av Cecilia Sikström – följ processen!

Cecilia Sikström förbereder arbetet inför att göra två serigrafier.
Cecilia Sikström förbereder arbetet.

I bildserien nedan visar vi hur det går till när Cecilia Sikström trycker en serigrafi som när tryckningen är färdig kommer att beskäras till två separata serigrafier, se bilderna ovan. Den ena föreställande Marlene Dietrich och den andra en mor med sina två barn.

De första tre bilderna nedan visar resultatet efter tryckning 1,2 och 3. Detta kan inledningsvis se enkelt ut, men kräver mycket förarbete, noggrannhet, tålamod samt ett mycket gott samarbete mellan konstnär och tryckare. Efter tryckningen av dessa tre färger så återstår 6 färger före färdigt resultat.

Resultat efter första tryckningen.
Resultat efter första tryckningen.
Resultat efter andra tryckningen.
Resultat efter andra tryckningen.
Resultat efter tredje tryckningen.
Resultat efter tredje tryckningen.

Före varje tryckning måste ett plastfilmsoriginal skapas. På en klar plastfilm målar konstnären med tusch de detaljer som ska tryckas i den specifika färgen. Varje färg kräver sitt original. Nedan visas plastfilmsoriginalen som behövs för att erhålla resultaten ovan. De partier som blir ljust bruna i tryckning 2 är resultatet då aprikosfärg trycks ovanpå den mörkbruna färgen.

Plastfilmsoriginal (nr 1) för den bruna färgen.
Plastfilmsoriginal (nr 1) för den bruna färgen.
Plastfilmsoriginal (nr 2) för aprikosfärgen.
Plastfilmsoriginal (nr 2) för aprikosfärgen.
Plastfilmsoriginal (nr 3) till den röda färgen.
Plastfilmsoriginal (nr 3) till den röda färgen.

Nedan presenteras hur en tryckning går till. Vi kommer in i processen när tryckning av den andra färgen pågår och förberedelserna för tryckning 3 påbörjas.

På en klar plastfilm målar Cecilia Sikström med tusch de partier som ska ligga till grund för nästa tryckning.
På en klar plastfilm målar Cecilia Sikström med tusch de partier som ska ligga till grund för nästa tryckning.
Förberedelse inför tryckning nr 3 - den röda färgen.
Förberedelse inför tryckning nr 3 – den röda färgen.
Närbild - målning med tusch på plastfilm.
Närbild – målning med tusch på plastfilm.
Tryckpressen.
Tryckpressen.

I tryckpressen sitter en nylonduk uppspänd och fastmonterad i en aluminiumram.

Nylonduk uppspänd och fastmonterad i en aluminiumram.
Nylonduken ovan är den som används vid tryckning nummer 2. Det är de ljusgrå partierna i nylonduken som släpper igenom färgen. Tittar man noggrant så kan man i bilden skönja Marlenes ansikte. Jämför med plastfilmsoriginalet för aprikosfärgen ovan.
Fyllaren fastmonteras av Catarina Kusoffsky.
Fyllaren fastmonteras av Catarina Kusoffsky.
Fyllaren har till uppgift att efter avslutat tryck dra med sig resterande färg tillbaka och förbereda för nästa tryck.
Fyllaren har till uppgift att efter avslutat tryck dra med sig resterande färg tillbaka och förbereda för nästa tryck.
Den vattenbaserade färgen mixar Catarina själv efter ett eget recept innehållande färgpigment m.m. Här blandas färgen till tryckning 2.
Den vattenbaserade färgen mixar Catarina själv efter ett eget recept innehållande färgpigment m.m. Här blandas färgen till tryckning 2.
Catarina fyller i färgen till andra tryckningen.
Catarina fyller i färgen till andra tryckningen.
Gummirakeln sätts på plats och monteras fast. Därefter är det klart för tryckning av färg nummer 2.
Gummirakeln sätts på plats och monteras fast. Därefter är det klart för tryckning av färg nummer 2.
Gummirakelns uppgift är att vid tryckningen pressa igenom färgen genom nylondukens genomsläppliga partier.
Gummirakelns uppgift är att vid tryckningen pressa igenom färgen genom nylondukens genomsläppliga partier.
Bladet från tryckning 1 läggs på plats.
Bladet från tryckning 1 läggs på plats.
Catarina är noga med att passa in varje blad efter passmärkena.
Catarina är noga med att passa in varje blad efter passmärkena.
Bladet förs med hög hastighet in i pressen.
Bladet förs med hög hastighet in i pressen.
Tryckpressens gummirakel går från höger till vänster och...
Tryckpressens gummirakel går från höger till vänster och…
... pressar färgen genom nylondukens fina hål.
… pressar färgen genom nylondukens fina hål.
Rakeln går över till det vänstra ändläget och...
Rakeln går över till det vänstra ändläget och…
... tryck nr 2 är utfört.
… tryck nr 2 är utfört.
Bladet kommer ut igen på samma sida som det fördes in i pressen. På vägen tillbaka förbereder fyllaren för nästa tryckning genom att dra med sig tryckfärgen och lämna ett tunt, jämnt färgskikt efter sig. Därmed är det klart för tryckning av nästa blad.
Bladet kommer ut igen på samma sida som det fördes in i pressen. På vägen tillbaka förbereder fyllaren för nästa tryckning genom att dra med sig tryckfärgen och lämna ett tunt, jämnt färgskikt efter sig. Därmed är det klart för tryckning av nästa blad.
Resultat efter tryckning nummer 2. Tryckförloppet av ett blad går på cirka 2 sekunder.
Resultat efter tryckning nummer 2. Tryckförloppet av ett blad går på cirka 2 sekunder.
Som en van tryckare jobbar Catarina effektivt. Snabbt ligger ett nytt blad på plats.
Som en van tryckare jobbar Catarina effektivt. Snabbt ligger ett nytt blad på plats.
Bladen läggs i ett ställ för självtorkning för inväntning av tryckning av nästa färg.
Bladen läggs i ett ställ för självtorkning för inväntning av tryckning av nästa färg.
Resultat efter andra tryckningen.
Resultat efter andra tryckningen. De partier som blir ljust bruna vid tryckning 2 är resultatet då aprikosfärg trycks ovanpå den mörkbruna färgen.

Nu har vi fått en överblick i hur en tryckning går till men det är flera moment kvar att beskriva.

  • Hur sitter bladet på plats vid tryckningen?
  • Hur överförs konstnärens bild till nylonduken? etc.

Varje tryckning kräver ett mycket noggrant, tidskrävande förarbete. Innan bilden från konstnärens originalplastfilm kan överföras till nylonduken genom fotografisk teknik så måste nylonduken förberedas.

Plastfilmsoriginal (nr 3) till den röda färgen.
Plastfilmsoriginal (nr 3) till den röda färgen.
Nylonduken från tryckning 2 rengörs och återanvänds. Catarina applicerar en stencilupplösare (decoating concentrate) för att lösa upp den gamla färgstencilen.
Nylonduken från tryckning 2 rengörs och återanvänds. Catarina applicerar en stencilupplösare (decoating concentrate) för att lösa upp den gamla färgstencilen.
När stencilupplösaren verkar så löses den gamla fotografiska emulsionen som därefter kan avlägsnas med hjälp av högtryckstvätt.
När stencilupplösaren verkar så löses den gamla fotografiska emulsionen som därefter kan avlägsnas med hjälp av högtryckstvätt.
Nu är nylonduken ren och ställs in i ett torkskåp för torkning.
Nu är nylonduken ren och ställs in i ett torkskåp för torkning.
Catarina häller en grönfärgad ljuskänslig så kallad emulsionsstencil i ett tråg.
Catarina häller en grönfärgad ljuskänslig så kallad emulsionsstencil i ett tråg.
Catarina drar med hjälp av ett tråg upp färgstencilen...
Catarina drar med hjälp av ett tråg upp färgstencilen…
...så att den täcker hela nylonduken. Därefter ska färgstencilen torka.
…så att den täcker hela nylonduken. Därefter ska färgstencilen torka.
Nylonduken är monterad på ett vertikalt "vakuumbord". Konstnärens originalplastfilm läggs på nylonduken och täcks med en tunn plastfolie.
Nylonduken är monterad på ett vertikalt ”vakuumbord”. Konstnärens originalplastfilm läggs på nylonduken och täcks med en tunn plastfolie.

För att originalplastfilmen ska hållas på plats under uv-belysningen behövs ett undertryck. Detta skapas med hjälp av en dammsugare som suger bort luften. Här får inga veck förekomma för då blir det oönskade märken på nylonduken vilka sedan måste korrigeras före nästa tryckning.

När färgstencilen utsätts för uv-belysning så reagerar den fotokemiskt och härdar. De partier som skyddas av konstnärens bild utsätts således inte för uv-belysning och härdar inte. Dessa partier går sedan lätt att tvätta bort med högtryckstvätt.

Icke härdad färgstencil avlägsnas med hjälp av vatten.
Icke härdad färgstencil avlägsnas med hjälp av vatten.
Nylonduken efterbelyses med uv-ljus för att ytskiktet ska härda ytterligare och vid efterföljande tryckning förhindra att färg släpps igenom på fel ställe.
Nylonduken efterbelyses med uv-ljus för att ytskiktet ska härda ytterligare och vid efterföljande tryckning förhindra att färg släpps igenom på fel ställe.
Den för färgtryck nr 3 förberedda nylonduken fastmonteras. Nu är det den röda färgen som ska tryckas.
Den för färgtryck nr 3 förberedda nylonduken fastmonteras. Nu är det den röda färgen som ska tryckas.
Före tryckningen så måste passmärken fastsättas för att bladet ska hamna rätt vid tryckningen. Innan dessa passmärken kan sättas på plats måste en passning utföras.
Före tryckningen så måste passmärken fastsättas för att bladet ska hamna rätt vid tryckningen. Innan dessa passmärken kan sättas på plats måste en passning utföras.
Catarina använder sig av originalplastfilmen som läggs på ett tryckt blad. Originalplastfilmen har egna passmärken som passas in efter nylondukens mönster. Under nylonduken ligger ett färdigt tryck från föregående tryckning som nu kan passas in efter plastfilmens och nylondukens mönster.
Catarina använder sig av originalplastfilmen som läggs på ett tryckt blad. Originalplastfilmen har egna passmärken som passas in efter nylondukens mönster. Under nylonduken ligger ett färdigt tryck från föregående tryckning som nu kan passas in efter plastfilmens och nylondukens mönster.
När inpassningen av föregående tryck är klar så tejpar Catarina fast små plastremsor på vakuumbordet. Dessa plastremsor får utgöra de passmärken som Catarina använder sig av när hon lägger varje grafiskt blad på plats före tryckning. Efter inpassningen är det klart för ett provtryck med den röda färgen.
När inpassningen av föregående tryck är klar så tejpar Catarina fast små plastremsor på vakuumbordet. Dessa plastremsor får utgöra de passmärken som Catarina använder sig av när hon lägger varje grafiskt blad på plats före tryckning. Efter inpassningen är det klart för ett provtryck med den röda färgen.
Passmärken som det grafiska bladet finjusteras efter för att bladet ska hamna på rätt ställe vid tryckningen.
Passmärken som det grafiska bladet finjusteras efter för att bladet ska hamna på rätt ställe vid tryckningen.

För att bladet ska hållas på plats skapas ett undertryck med hjälp av en en suganordning i form av en dammsugare.

Luften sugs ”bort” genom de små hålen som syns i föregående bild och håller bladet på plats.

Suganordningen.
Suganordningen.
Provtryck av den röda färgen, färg nummer 3.
Provtryck av den röda färgen, färg nummer 3.
Det grafiska bladet förs in i tryckpressen.
Det grafiska bladet förs in i tryckpressen.
Det första provtrycket med den röda färgen är utfört.
Det första provtrycket med den röda färgen är utfört.
Färgnyansen granskas av Cecilia tillsammans med Catarina. Cecilia önskar en justering av färgnyansen.
Färgnyansen granskas av Cecilia tillsammans med Catarina. Cecilia önskar en justering av färgnyansen.
Justering av den röda färgnyansen före tryckning av resterande blad.
Justering av den röda färgnyansen före tryckning av resterande blad.
Efter färgjusteringen är Cecilia nöjd. Här ser vi resultatet efter tryckning av den tredje färgen. Nu återstår 6 tryckningar (färger) innan de båda serigrafierna är klara.
Efter färgjusteringen är Cecilia nöjd och färdigställningen av färgtryck nr 3 kan utföras. Här ser vi resultatet efter tryckning av den tredje färgen. Nu återstår 6 tryckningar (färger) före färdigt slutresultat.

Signering av de färdiga serigrafierna

För att trycka upplagan av serigrafin ”Marlene” på 180 exemplar + en ea-upplaga på 10% av 180=18, dvs. totalt 198 grafiska blad utgick Catarina med 220 ark. 22 grafiska blad kasserades efter den noggranna granskningen som konstnären, Cecilia Sikström utförde efter tryckningen.

Efter att ha haft förmånen att följa skapandet av dessa båda serigrafier reflekterar vi avslutningsvis över hur prisvärda serigrafier är med tanke på allt precisionsarbete som ligger bakom dessa konstnärliga verk.

Cecilia Sikström signerar en av sina färdiga serigrafier - "Marlene".
Cecilia Sikström signerar en av sina färdiga serigrafier – ”Marlene”.

Avslutningsvis vill vi tacka Cecilia Sikström och Catarina Kusoffsky för detta studiebesök.

Christina Wallnér och Karin Norén
Verksamhetsansvariga för Enjoy Scandinavian Art

Fler serigrafier av Cecilia Sikström

Galleri med grafik av Cecilia Sikström


Fördjupning

Silkscreentryck/serigrafi – Wikipedia