Alvar Jansson (1922-1991)

Självporträtt Alvar Jansson
Alvar Jansson – självporträtt

Alvar Janssons måleri kan kallas realistiskt. Det är ett klassiskt måleri med inspiration och idéer från stora mästare som Tizian, El Greco, Chardin, Goya eller Munch, med vilka han kände sig besläktad, och han hävdade följdriktigt: ”Nej, jag har inte upptäckt något nytt – men jag har upptäckt något gammalt!!!”

På de första utställningarna i Stockholm 1955, 1957 och 1960 blev han karaktäriserad som en konstens enstöring, som målade tvärtemot alla rådande konstriktningar. Han skildrade realistiskt och i dämpade färger människor, landskap och stilleben. De ämnen han då valde, återkom i hans motivval under hela livet. Människokroppen var hans främsta motiv.

Karaktäristiskt för hans stil var de tydliga, uttrycksfulla penseldragen och den dominerande gråskalan. I miljöer som badhus och omklädningsrum kunde hans nakenstudier få en verklighetsnära prägel, samtidigt som gruvarbetarnas och åldringarnas slitna och osköna kroppar talade ett djupt symboliskt och allvarstyngt språk om människans värdighet.

Hans förmåga att skapa kompositioner med tredimensionell dynamik kan tillsammans med det psykologiska innehållet leda tankarna till Rembrandt och andra företrädare för barockens religiösa måleri.

Så här skrev Alvar Jansson om måleri:

”Måleri har inte det ringaste med färgskimmer och penseltouchar att göra och mycket lite med s.k rena förhållanden mellan färg och form, men mera med de psykologiska bindningarna till dessa, igenkänning, associationer, minnen, primära signaler och paradoxala motsägelser (en form eller färg förstärks antingen genom kontrast eller likhet. Kontrast som överdrivs upphäver sig själv…).

Måleri har mera att göra med en slags psykisk geometri och mekanik i ett ogripbart rum där en kålrot inte är en rund form, inte en färgyta, inte ense en kålrot – utan något så konstigt som en avmålad kålrot…

Jag försöker alltid att genast se motivets helhetsverkan. Jag gör som ett barn som blåser en såpbubbla. Först är bubblan helt liten, men den bildar redan en sfär. Barnet blåser helt försiktigt tills bubblan är färdig att spricka. På samma sätt arbetar jag med alla delar i min målning samtidigt och fullbordar den långsamt ända tills jag når den totala helheten.”

Alvar Jansson

Bakgrund

1922 Född i en gruvarbetarfamilj i Kiruna.
1941 Reste till Stockholm och tog kontakt med Isaac Grünewald.
1942 Började på Isaac Grünewalds målarskola.
1947-1952 Studier vid Konstakademien. Alvar hade bland annat Ragnar Sandberg som lärare.
1974-1976 Föreståndare för Valands konstskola
1978-1984 Professor i måleri vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

Representerad i urval

Moderna Museet
Statens porträttsamling
Göteborgs konstmuseum
Borås Konstmuseum
Norrköpings Konstmuseeum
Konstmuseet i Skövde
Sundsvalls museum
Bonniers porträttsamling

Dokumenterade utställningar