Grafiska tekniker

Att göra grafik är en mycket tidskrävande, konstnärlig process. Genom åren har vi tillsammans med fyra av våra representerade konstnärer dokumenterat fyra grafiska tekniker – etsning, litografi, serigrafi/silkscreentryck samt torrnålsgravyr.

Etsningar

Den grafiska tekniken etsning presenterar vi tillsammans med Catharina Warme Hellström. Efter att ha följt Catharina i arbetet med att trycka en etsning under två veckors tid 2013 har vi lärt oss att etsningstekniken kräver – förutom konstnärlighet – enormt mycket arbete, noggrannhet, energi och uthållighet.

Den grafiska tekniken etsning är exempel på djuptryck, vilket innebär att etsade partier i tryckplattan (i Catharinas fall kopparplåten) fylls med färg, som sedan under stort tryck förs över på papper.

Välkommen till vår ”resa” i att försöka delge hur detta arbete går till!

Litografier

Den litografiska tekniken presenterar vi tillsammans med Maria Hillfon. Vi följde Maria Hillfon under två arbetsdagar när hon tryckte två litografier hos Lasse Lindström och Rolle Jansson på Lindströms tryckeri i Solna hösten år 2000.

Lithos är det grekiska ordet för sten och grafien betyder skriva, teckna. Litografin har kommit att få betydelsen: Avtryck av teckning på sten. Mycket av det som i dag betecknas som litografi är dock inte tecknat på sten utan kanske på plåt, plast eller glas.

Efter vår studie inser vi att göra litografier kräver mycket förarbete, noggrannhet, tålamod samt ett mycket gott samarbete mellan konstnär och tryckare.

Serigrafier, silkscreentryck

Den serigrafiska tekniken presenterar vi tillsammans med Cecilia Sikström. Vi följde Cecilia Sikström när hon tryckte de två serigrafierna ”Marlene” och ”Venus”, på LITO+SCREEN hos Catarina Kusoffsky på Kungsholmen i Stockholm i början av 2000-talet.

Silkscreen är en gammal tryckmetod och i konstgrafiska sammanhang kallas den vanligen serigrafi. Principen är att tryckfärg pressas ut på tryckpapperet genom en väv (vanligen nylon men ursprungligen silke) som på vissa delar fylls igen. Färgen kan också utestängas av schabloner skurna ur en speciell skärfilm.

Efter att ha haft förmånen att följa skapandet av dessa båda serigrafier reflekterar vi avslutningsvis över hur prisvärda serigrafier är med tanke på allt precisionsarbete som ligger bakom dessa konstnärliga verk.

Torrnålsgravyr

Den grafiska tekniken torrnålsgravyr presenterar vi tillsammans med Lars Nyberg som vi följde under tre arbetsdagar 2013 i Grafikverkstan Godsmagasinet, Uttersberg.

Torrnålsgravyr är en enkel och direkt teknik. Det som behövs är en vass nål, en kopparplåt, papper och en tryckpress.

Torrnålstekniken är exempel på djuptryck, vilket innebär att ristade partier i kopparplåten fylls med färg. Det fuktade tryckpapperet pressas ned i reporna där papperet tar upp färgen.

Välkommen att ta del av hur det går till att skapa en torrnålsgrayvr.


Vill du veta mer om grafiska tekniker?

Läs gärna om Grafisk teknik på Wikipedia.