Filippa Arrias

Filippa Arrias
Filippa Arrias © Foto: No WaIT AB

”Målningen ”Las Meninas” av Velazquez blev förutsättningen för en serie porträtt, teckningar och foton där jag upptäckte min egen fascination inför seendet som sådant. Sedan dess är frågan om seendet centralt i mitt arbete. Likaså relationen mellan Jaget och Den Andre.

Jag har intresserat mig för den gemensamma delen av identiteten och ofta använt mig av idén om människan som bärare av roller. Jag har ofta lekt med bilden av tvillingar. Spegelbilden.

Giotttos konstnärsgärning framstår som central. Den tidigare (konsthistoriskt sett) ickerumsliga ytan fälls ut och skapar ett rum kring individen så att hon kan påbörja sin individualiseringsprocess.

Människorna är fortfarande identiska med varandra rent visuellt, men deras olika handlingsschemata anger vilka de är. Är det verkligen Judas som kysser Kristus? I Giottos bild av dramat tycks igenkänningen inför skeendet totalt. Det är Jesus som kysser sig själv. Och Judas tittar förskräckt på.

Jag förhåller mig fritt till konsthistorien och ser den som människans berättelse om sig själv. Man kan ifrågasätta berättelsen, fortsätta på den, vara i och leka med den.

Mina aktuella projekt gäller bl.a. Veronica-motivet inom konsten där olika målningar representerar olika frågor om seendet bl.a. Är bilden verkligare än verkligheten? Vera Icon.

Jag målar också av rum som är platser ”där det hände”.
I somras var jag i Lettland och målade i lägenheter som Sovjet lämnade efter sig i början av 90-talet. Dessa rum är blottställda och berättar samtidigt en stark historia.

Jag vill visa på Skillnaden: mellan de förhållanden som ligger nära varandra, närma mig den punkt där allting vänder; När blir brottslingen fri från skuld? När blir målningen självständig? När blir det goda uppsåtet en tom gest? o.s.v.

Jag undersöker relationen mellan Närvaro/Frånvaro, Attityd/Attitydlöshet

Jaget är avskilt, men allt det som finns emellan oss är gemensamt. Vad är det som formar oss människor; hur långt sträcker sig mänskligheten?

Jag använder bilder som finns runtomkring mig: konsthistorien, massmedia, levande personer, mina tidigare målningar beroende på vad det är jag vill undersöka.

Massmedia tycks i hög grad övertagit konstens/religionens roll att spegla människan. Konsekvenserna kan vi bara ana. Detta faktum snarare förstärker än undergräver vårt behov av genuina uttryck.

Det finns en glädje i att finnas till. Det finns en form av kunskap som är sensuell, som är svår att förklara eller försvara.”

Filippa Arrias

Bakgrund

Född 1971 i Göteborg. Bor och arbetar i Stockholm.

2008-2018
Lektor i måleri på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

2018-2020
Forskningsprojektet The Stork from Paramaribou flew away never to return – transformation as ”the Other” finansierat av Vetenskapsrådet.


Utbildning

1990-1991
Nordiska konstskolan, Kokkola Finland

1998
Master i fri konst, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

2003-2004
Konsthögskolepedagogik, 7,5 poäng

2008
Ljus och perception Konstfack, 7,5 poäng

2019
Konflikt och Ansvar i skrivande, Konstfack, 7,5 poäng


Separatutställningar i urval

2023-2024
Fridhemsplans tunnelbanestation, Stockholm

2023
Werkhalle Wiesenburg i Berlin tillsammans med Åsa Larsson Ljung

2021
Himlen är blå och solen är en klocka, tillsammans med konstnären Pauliina Turakka Purhonen
Borgå Konsthall, Finland

2020
Himlen är blå och solen är en klocka, tillsammans med konstnären Pauliina Turakka Purhonen, Uppsala Konstmuseum
Film från vernissagen – Uppsala konstmuseums Facebook-sida
Efter cirka 8 minuter in i filmen börjar själva presentationen.
Omkonst skriver om utställningen:
Himlen är blå och solen är en klocka – omkonst.com

2017
Hanaholmens Kulturcentrum Filippa Arrias vs Pauliina Turrakka, Esbo Finland

2012
Perish with Paris: Forum – nutidsplats för kultur, Stockholm

2011
Elvis has left the building:2, Galleri Thomas Wallner, Simris

2007
Elvis has left the building:1, Kabusa konsthall, GalleriThomas Wallner, Köpingebro 

2006
dazwischen, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Tyskland

2005
Ytgränser, Konsthallen i Hishult

2005
Redroom, Galleri Argo, Stockholm

2004 
Karostaprojektet, Galleri 1, Göteborg

2003
Karostaprojektet, Millesgården, Lidingö, Stockholm (se Katalog F:A: 123)
Filippa Arrias, Galleri Marianne Ahnlund, Umeå
Falköpings Museum
Stockholm Art Fair för Konsthallen i Hishult

2002
Filippa Arrias, Jönköpings Läns Museum 

2001
Veronica and her photo, Galleri Argo, Stockholm

1999
Nordens Ljus, Filippa Arrias

1998
Ansikte mot ansikte, Konsthallen i Hishult
Through the Looking-Glass, avgångsutställning, Galleri Mejan Stockholm


Grupputställningar i urval

2022
Unfinished Histories, Botkyrka Konsthall, grupputställning tillsammans med Matti Aikio, Seher Uysal och Ulla West 

2021
FLOGGING A DEAD HORSE, henProjects, Stockholm
Havet, Kalmar konstmuseum
Kärlek, kropp och arbete, grupputställning på Konstakademien, Stockholm

2018
Slutet, Galleri 1, Göteborg

2017
Polyfoni 4 – Final, Galleri Thomas Wallner, Simris

2016
Painting Failures, Moderna Muséet, Malmö
Jubileumsutställning, Anna-Lisa Thomssonstipendiater, Uppsala  Konstmuseum

2015
Impressionism som Aktivism Husby Konsthall/ Sunday Creative Time Summit, Statens Konstråd
Imago Mundi, Venedig, Italien
Polyfoni Galleri Wallner, Simris

2011-14
Umheimliche Verbindungen, Ku-stött projekt tillsammans med koreografen Marie Fahlin
Performance: Unheimliche Verbindungen, Kkh, Stockholm

2013
Polyfoni, Galleri Wallner, Simris
Performance: Unheimliche Verfälschungen / Weld, Stockholm (Vimeo)

2012
Polyfoni Galleri Wallner, Simris
Strong Images Vague Ideas, Génève, Schweiz (curated by Donatella Bernardi)
Filippa Arrias, Åsa Larsson, Anna Finney, Sigrid Sandström, Susanne Johansson, Galleri Wallner, Simris

2008
Performance: Ohemlik, med Marie Fahlin, Murberget Härnösand
Tomarps Kungsgård, Tomarp
Älvsjö Art Fair, Galleri Argo
Måleriska språk, Galleri Argo, Stockholm
Uppbrottets Hembygd, Murbergets Friluftsmuseum, Härnösand
Nomad by heart, Umeå Bildmuseum

2005
Filippa Arrias, Anna Finney, Kristina Jansson, Åsa Larsson, Maja Rohwetter, Kabusa Konsthall, Galleri Thomas Wallner, Köpingebro

2006
The Love Project, Summer of Love, Virserums Konsthall

2005
Open Studios, Kunstlerhaus Bethanien, Berlin

2004
Harold Pieris Gallery, Colombo, Sri Lanka, Filippa Arrias, Jesper Nordahl, Jacob Dahlgren
Kabusa Invited, Kabusa Konsthall, Filippa Arrias, Cecilia Edefalk, Ernst Billgren, Sirous Namazi, Stig Sjölund, Leonard Forslund

2002
Art-Camp 2004, Zanabazaar Museum of Art, Ulan Baatar, Mongoliet / Filippa Arrias, Cecilia Edefalk, Eli Hector// Jesper Nordahl, Virpi Pahkinen, Etta Säfve m.fl.
Unga damer, äldre herrar, Filippa Arrias vs Ola Billgren m.fl., Uppsala Konstmuseum


Offentliga Uppdrag

2018-2022
Måleri och färgsättning av NYPS, Kalmar Nya Psykiatri, samtliga vårdrum och offentlig miljö (Region Kalmar)

Se filmen som Region Kalmar län låtit göra om projektet:

Under 2018-2022 har konstnärerna Filippa Arrias och Britta Kjellgren arbetat med ett måleri / färggestaltning som rör sig genom samtliga våningsplan på nyligen invigda NYPS. Kalmar Nya Psykiatri. Gestaltningen som är en del i Konstprogrammet invigdes i februari 2023. Projektledare: Johanna Karlin

2017-2019
Måleri och färgsättning,
foliering av glaspartier i Administrativ del av Uppsala Bussdepå/ Uppsala ( Landstinget)

2012-2015
Färgsättning som integrerat helhetskonstverk Skandionkliniken
, Uppsala (Akademiska Hus) – färgsättning och utsmyckning av behandlingsklinik, garage och trapphus ca 10 000 m2

2014-15
Idrottsmosaik Måleriinstallation bestående av 40 sammanfogade målningar, Örebro Idrottshus

2011
Porträttbeställning till Bonnierska Porträttsamlingen, Nedre Manilla; Håkan Nesser


Publikationer

Deltagare i FUKT- Magazine for contemporary drawing NY, Berlin, Oslo
”Svenska konstnärer” av Ewa Rudling
FILIPPA ARRIAS, Katalog Millesgården 2003


Kvartalets konstnär – Enjoy Scandinavian Art


Innehållet i denna biografi uppdateras på uppdrag av konstnären.