Cajsa Holmstrand

Cajsa Holmstrand, konstnär
Cajsa Holmstrand © Foto: No WaIT AB

Cajsa Holmstrand har alltid haft ett gemensamt namn på sina verk, hon har kallat sina bilder eller skulpturer för ”Relationer”. Det har då rört sig om förhållandet mellan ett varierat antal kuber som skapat förlopp mellan sig själva och betraktaren. Men, parallellt med detta har hon sedan sjuttiotalet varit intresserad av mer påtagliga och mer exakt mätbara relationer.

Hennes funderingar har kretsat kring Pythagoras och hans berömda sats, om relationerna mellan kateterna och hypotenusan i rätvinkliga trianglar, och möjligheten att lösa formelns giltighet även tredimensionellt. Att bevisa motsatsen, att ett liknande matematiskt samband i tre eller flera dimensioner är absolut omöjligt har sysselsatt matematiker i århundraden.

Problemet har fått ett namn, det kallas sedan 1637 för ”Fermats gåta”, en gåta som förblev olöst i mer än trehundra år. Det får nu anses klarlagt att en sådan lösning är omöjlig, men Cajsa har ändå, som konstnär, den visuella stimulansen i de förlopp och de komplikationer som uppstår.

Det började för ett trettiotal år sedan med en enkel modell, en kub, där varje sida hade grundtanken i ”Pythagoras sats” markerad. På det sätt som satsen illustrerats sedan årtusenden. Tanken var att närma sig problemet på praktisk väg, att klä av formen bit för bit. Ta bort varje triangulär del var för sig, för att synliggöra vad som, sker inuti ”kuben på hypotenusan”, som i Cajsas tankar ersätter kvadraten i den tvådimensionella versionen. Så blev det också. Tretton kuber i granit där ett stegrande antal tetraedrar sågades bort för att gradvis avslöja kubens innandöme. Skulpturerna visades på Galerie Bleue i Stockholm 1991.

Trots det rationella förfarandet återstod ändå en del oklarheter om den inneboende och dolda formen. Ett förtydligande krävdes och redovisades sedemera i en utställning på Galerie Aronowitsch i Stockholm 1998. Utställningen var baserad på ett antal objekt i akrylglas där det nu synliga händelseförloppet i kubernas inre beskrevs med genomgående trådar.”


Utställningar i urval

2022
Norrköping Non-Figuration 2022, grupputställning
Galleri Sander, Norrköping
26 februari – 10 april

2021
Relationer, Uppsala konstmusem
Grupputställning tillsammans med konstnärerna Elli Hemberg (1896–1994), Olle Bærtling (1911–1981), Lars Erik Falk (1922–2018), Kurt Simons (född 1940) och Anna Nyberg (född 1966).

2018
Galleri Astley, Uttersberg
Grafik och objekt, Gislaveds konsthall tillsammans med konstnären Karl-Erik Forsberg, grafik

2013
Galleri Strömbom, Uppsala

2012
Fönsterutställning på Själagårdsgatan 15, Stockholm
Åminne Bruksmusem, grupputställning tillsammans med Einar Höste, Carl Magnus och Torsten Ridell.

2010
Nordens ljus, Stockholm, tillsammans med Einar Höste.
Konstforum, Norrköping
Thielska galleriet, grupputställning

2009
Galerie Aronowitsch
Läs artikel under:
Världens fyra hörn, omkonst

2007
Fönsterutställning på Själagårdsgatan 15, Gamla stan, Stockholm
Grupputställning – Galleri Astleys grafikutställning i Kina, 2006-2007, Two Lines Gallery i Peking.

2006
Skövde konsthall
Galleri Imma, Mariestad

2005
Konstakademiens tre salar

2004
Galleri Lars, Karlstad

2001
Galerie Aronwitsch Stockholm
Gallerie Smedhamre Uppsala

2000
Tomarps Kungsgård
Galleri Versalen i Sundsvall

1999
Galleri Astley i Uttersberg
Konsthallen i Dals Långed

1996-1998
Galerie Aronwitsch Stockholm

1995
Station Skelderhus Munka Ljungby

1993
Galerie Lilla Bleue Stockholm

1992
Ars Nova Galleri Göteborg

1989
Konstruktiv Tendens Stockholm
Ars Nova Galleri Göteborg

1988
Galleri Äpplet Helsingborg
Sundsvalls museum
Lidköpings Konsthall

1986
Konstruktiv Tendens Stockholm

1985
Norrköpings konstmuseum

1984
Galleri Larsson Gävle

1983
Galleri Ferm Malmö
Galerie Bleue Stockholm

1982
Galleri Engelbrekt Örebro

1979
Galerie Bleue Stockholm

1978
Galleri Thelander Stockholm

1977
Galleri Ferm Malmö


Offentliga uppdrag

Ridå Fortifikationen Eskilstuna 1979
Åsö gymnasium entrén 1981
Huddinge sjukhus 1981
Karolinska sjukhuset 1986
Postterminalen Göteborg 1986
Riksutställningars utställningståg 1987
Akademiska sjukhuset Uppsala 1988
Postterminalen Helsingborg 1989
Teaterbaren Stockholms Stadsteater 1990
Knutpunkten Helsingborgs station 1991
Bostadsområde Upplands Väsby 1991
Luleå universitet Biblioteket 1993
Sturebyskolan Stockholm 2000


Övrigt

Bærtlingstiftelsens hederspris 2011

Cajsa Holmstrand – Kvartalets konstnär – Enjoy Scandinavian Art


Innehållet i denna biografi uppdateras på uppdrag av konstnären.