Eva Zettervall

Eva Zettervall, konstnär
Eva Zettervall © Foto: No WaIT AB

Thomas Kjellgren skriver om Eva Zettervalls konstnärskap

”Det måleriska och grafiska hantverket är naturligtvis viktigt men mera väsentligt är det nog att finna en form som motsvarar upplevelsen – att frilägga den visuella omedelbarhet som skall drabba betraktaren med full kraft!

Människan är ändå det viktigaste och mest ofrånkomliga i – Eva Zettervalls bildvärld. Vi ser henne med all sin inre ensamhet och yttre utsatthet. Men det är också människan som djur – och djuret med de mänskliga dragen. I identifikationerna finner hon sårbarheten och oskulden men också rovdriften och övergreppen. Hennes djur och människor är lika verkliga som mystiska. De uppträder tillsammans – är en och samma gestalt. Vakna och okuvligt självständiga rör de sig fritt i alla slags mänskliga gränstrakter.

Porträtten återkommer också regelbundet i hennes skapande, som en frenetisk mönstring – en självgranskning – av det personliga och allmängiltiga, det förutsägbara och oberäkneliga. Vi ställs inför människor som inom sig bär alla sina tidigare ansikten. Hennes jag är summan av alla hennes tidigare upplevelser, livsavtryck. Även om vi bara kan se det allra senaste uttrycket. I ögonen, liksom i hudens skugglandskap, finns livets alla rörelser nedlagda. De osynliga och de påtagliga.”

”Nu utesluter naturligtvis inte det våldsamma att här finns varsamheter och att det kan lysa av en kärlekens innerlighet. Hos Eva Zettervall är detta drag lika framträdande som det grymma och burleska. Här framkallas den starka insikten att man måste öva sig i tålamod om det man vill komma fram till inte skall skadas eller gå förlorat på vägen.

Eva Zettervalls bilder väcker alltid en rad frågor som får mig att ytterligare skärpa mitt eget seende. Vad är det som pågår, egentligen?”

Citaten ovan är hämtade ur Thomas Kjellgrens text i katalogen till utställningen Stor grafik på Grafikens hus i Mariefred.

Bakgrund

Eva Zettervall är född i Boden 1941
Studier vid Konsthögskolan, Stockholm 1973-1979
Bosatt i Stockholm

Separatutställningar i urval

2024
Konstakademien, Stockholm

2019
Kungsbacka konsthall

2018
Galleri Lindkvist, Arkeltorp
Konsthallen S:ta Anna

2017
Måleri, Konstforum, Norrköping
Galleri Astley, Uttersberg

2016
Galleriet, Stadsbibliotek, Arboga
Borlänge Modern
Galleri Lindkvist, Arkeltorp

2014
”Julie och Jean & Röda rummet”
Tomarps Kungsgård, Kvidinge
Mujeres/Imaginación y realidad, Querétaro, Mexiko

2013
”Julie och Jean & Röda rummet”, Konstakademien, Stockholm
Galleri konst, Karlstad
Grafik och måleri, Konstlitografiska museet, Tidaholm
”Fröken Julie” Konstforum, Norrköping
”Fröken Julie”, Eskilstuna konstmuseum
Bodens konstgille

2012
Galleri Astley, Uttersberg
Galleri S, Östersund
Galleri Ängeln, Lund
Konstforum, Norrköping

2011
Galleri Stockselius, Skövde

2010
Galleri Örsta, Kumla
Galleri Astley, Uttersberg
Galleri Gröna Paletten, Stockholm

2009
Galleri Lindqvist, Arkelstorp

2008
Konstforum, Norrköping,
Edviks konsthall, Stockholm
Eskilstuna konstmuseum
Galleri Stockselius, Skövde
Lagos, Nigeria

2007
Härnösands konsthall
Galleri Astley, Uttersberg
Konsthallen Pelles Lusthus, Nyköping

2006
Thielska Galleriet
Konstnärshuset, Stockholm
Lindqvist galleri
Virserums konsthall
Grafikens hus, Mariefred

2005
Galleri Tvärgatan, Skara
Skellefteå Konsthall, Nordanå Kulturcentrum, Skellefteå
Anna Nordlanders museum, Skellefteå
Sandvikens konsthall

2004
Sandvikens Konsthall
Varberg Konsthall Hamnmagasinet
Galleri Persson, Malmö

2003
Culturen, Norrköping

2002
Enköpings konsthall
Tomarps Kungsgård, Kvidinge
Galleri Lindqvist, Bromölla
Utställning i Råma på Gotland

2001
Gröna Paletten, Stockholm
Tidaholms litografiska museum, Tidaholm
Galleri Smedhamre, Uppsala

2000
Konstens hus, Luleå
Växjö konsthall

1999
Galleri Krister Fahl, Stockholm
Norrtälje Konsthall

1995
Galleri Boibrino, Stockholm
Galleri Bergman, Malmö
Galleri Bergman, Göteborg

1993
Kalmar Museum, Kalmar

1992
Bodens konsthall
Galleri Smedhamre, Uppsala

1991
Konstakademien, Stockholm

1990
Galleri Boibrino, Stockholm

1988
Galleri Boibrino, Stockholm
Galleri Smedhamre, Uppsala

1980
Galleri Blanche


Offentliga arbeten

Ridå till Rydaholms Folkets Hus
Ridå till Mora Folkets Hus
Mariatorgets tunnelbanestation


Representerad

Moderna Museet, Stockholm
(Nationalmuseum, Stockholm)*
Göteborgs Konstmuseum
Malmö Museum
Skövde Konstmuseum
Kalmar Museum
Sundsvalls Museum

*Samlingar inom parantes har flyttats. Bilderna på Nationalmuseum har övergått till Moderna Museet.


Utmärkelser

Museum Anna Nordlanders pris


Eva Zettervall – Kvartalets konstnär – Enjoy Scandinavian Art


Innehållet i denna biografi uppdateras på uppdrag av Eva Zettervall.