Litografier – den litografiska tekniken

Att göra litografier är en konstnärlig process som kräver ett mycket gott samarbete mellan konstnär och tryckare. I en pedagogisk bildserie nedan visar Maria Hillfon tillsammans med Lasse Lindström och Rolle Jansson hur det går till att göra en av Marias horisontlitografier samt litografin ”Hjulet”.

Lithos är det grekiska ordet för sten och grafien betyder skriva, teckna. Litografin har kommit att få betydelsen: Avtryck av teckning på sten. Mycket av det som idag betecknas som litografi är dock inte tecknat på sten utan kanske på plåt, plast eller glas.

Här visar Maria Hillfon sin färgskiss som ligger till grund för den färdiga litografin. Med på bilden är Karin Norén.
Här visar Maria Hillfon sin färgskiss som ligger till grund för horisontlitografin. Karin Norén, Enjoy Scandinavian Art, är med på bilden.

Vi följde Maria Hillfon under några arbetsdagar när hon tryckte sina litografier hos Lasse Lindström och Rolle Jansson på Lindströms tryckeri i Solna hösten år 2000.

De första tre bilderna nedan visar de fyra tryckningarna som behövdes för att göra horisontlitografin. Detta kan inledningsvis se enkelt ut, men det kräver mycket förarbete, noggrannhet, tålamod samt ett mycket gott samarbete mellan konstnär och tryckare.

Horisontlitografin

Litografi under tryckning.
Resultat efter andra tryckningen
(Två lager tunt.)
Resultat efter tredje tryckningen.
Resultat efter tredje tryckningen.
Resultat efter fjärde tryckningen.

Innan Maria Hillfon kommer till tryckeriet så har hon utarbetat en färgskiss samt gjort de teckningar på plastfilmer som behövs för varje separat tryck. Varje färg kräver en separat plastfilm.

Teckning på kornerad plastfilm.
Teckning på kornerad plastfilm.

Konstnären tecknar/laverar på en kornerad plastfilm eller glasskiva. Maria använder plastfilmer att teckna på. Glasskivorna blir lätt tunga och svåra att frakta.

Det färdiga trycket blir spegelvänt jämfört med den ursprungliga teckningen.
Det färdiga trycket blir spegelvänt jämfört med den ursprungliga teckningen.
Tryck nummer tre i ordningen blir till.
Tryck nummer tre.
Här ser vi hur litografin kommer ur tryckpressen.
Här ser vi hur litografin kommer ur tryckpressen.

När vi kommer till tryckeriet så håller Lasse Lindström på med tryck nummer tre i ordningen. Därefter börjar förberedelsen för tryckning fyra. Nu är det den mörkblåa horisontlinjen med ”mångatan” som ska på plats.

Lasse Lindström lägger tryckplåten på plats.
Lasse Lindström lägger tryckplåten på plats.
Den färdiga plastfilmsbilden läggs på detta ytskikt och aluminiumplåten belyses med UV-ljus.
Den färdiga plastfilmsbilden läggs på detta ytskikt och aluminiumplåten belyses med UV-ljus.

Före tryckningen kan påbörjas så måste konstnärens bild överföras till tryckplåten i aluminium vilken har ett fett ljuskänsligt ytskikt. Den färdiga  plastfilmsbilden läggs på detta ytskikt och aluminiumplåten belyses med UV-ljus.

Aluminiumplåten klar för belysning med UV-ljus.
Aluminiumplåten klar för belysning med UV-ljus.

De partier som är täckta av blyertsen på plastfilmen behåller aluminiumplåtens feta ytskikt. Övriga partier avlägsnas av UV-strålningen.

Efter belysning finns nu Marias bild omvänt återgiven på plåten.
Efter belysning finns nu Marias bild omvänt återgiven på plåten. I bilden kan man skönja en grön horisontlinje.
Därefter framkallas plåten och sköljs av.
Därefter framkallas plåten och sköljs av.
Nu är det den mörkblåa horisontlinjen som skall tryckas.
Nu är det den mörkblåa horisontlinjen som ska tryckas.

När sedan plåten utsätts för fet tryckfärg i tryckpressen så är det bara det ”feta” gröna partiet som absorberar färgen som sedan överförs till det litografiska papperet. Den övriga tryckytan hålls fuktad och stöter därmed bort den feta färgen.

Nu är allt förberett för tryckning fyra, dvs. tryckningen av horisontlinjen.
Nu är allt förberett för tryckning fyra, dvs. tryckningen av horisontlinjen.
För att i mitten åstadkomma en vit "mångata" lägger Lasse den mörkblå färgen endast i ytterkanterna av valsen, enligt önskemål av Maria Hillfon.
För att i mitten åstadkomma en vit ”mångata” lägger Lasse den mörkblå färgen endast i ytterkanterna av valsen, enligt önskemål av Maria Hillfon.
Tryckning fyra påbörjas.
Tryckning fyra påbörjas.
Litografibladen matas in i tryckpressen.
Litografibladen matas in i tryckpressen.
Lasse övervakar processen.
Lasse övervakar processen.
Provtrycket granskas noga av Maria.
Provtrycket granskas noga av Maria.

Någon plastfilm måste kanske kompletteras, någon färg kanske ska tryckas starkare eller svagare osv. När konstnären är nöjd med resultatet påbörjas tryckningen av upplagan. Hela upplagan trycks färg för färg med godkända provtryck som förebild. Denna procedur tar normalt en vecka och ibland en vecka till. Konstnärens arbetstid med plastfilmerna är då inte inräknad.

Slutligen beskärs de färdiga bladen om konstnären så önskar.
Slutligen beskärs de färdiga bladen om konstnären så önskar.
Resultat efter fjärde tryckningen - färdigt resultat av en av Maria Hillfons populära litografier med en blå horisont.
Resultat efter fjärde tryckningen – färdigt resultat.

Litografierna signeras

När upplagan är tryckt och godkänd signeras den och numreras av konstnären. Ibland förekommer också en s.k. EA-upplaga för konstnärens privata bruk. En EA-upplaga, som numreras med romerska siffror, bör inte överskrida 10% av ordinarie upplaga. Normalt återfinns också tryckeriets stämpel på litografierna.

Maria Hillfon signerar Horisontlitografin - en av Marias populära litografier med en blå horisont.
Maria Hillfon signerar Horisontlitografin – Christina Wallnér, Enjoy Scandinavian Art, i bakgrunden.

Litografin Hjulet

Vi följde även Maria Hillfon när hon tryckte sin litografi ”Hjulet”. Här följer en sammanfattning i bilder från färgskiss till ett färdigt resultat. 

Maria visar oss färgskissen i sin bok.
Maria visar oss färgskissen i sin bok.
Litografin Hjulet - färdigt resultat.
Litografin Hjulet – färdigt resultat.
Framkallning av plåt.
Framkallning av plåt.
Tryckning av den gul/ockra bildbakgrunden
Tryckning av den gul/ockra bildbakgrunden.
Skicklighet krävs för att få en vacker färgton samt färgövergång.
Skicklighet krävs för att få en vacker färgton samt färgövergång.
Färgerna som ger en vacker färgton samt färgövergång.
Färgerna som ger en vacker färgton.
Lasse övervakar processen.
Lasse övervakar processen.
Bakgrunden till Hjulet.
I nästa tryckning ska Hjulet på plats.
Färgnyanserna granskas av Maria och Lasse.
Färgnyanserna granskas av Maria och Lasse.
Här gör Maria en sista finjustering före överföringen av bilden till aluminiumplåten.
Här gör Maria en sista finjustering före överföringen av bilden till aluminiumplåten.
Nästa aluminiumplåt är framkallad och klar för att sättas fast i tryckpressen.
Nästa aluminiumplåt är framkallad och klar för att sättas fast i tryckpressen.
Hjulet kommer på plats på litografin.
Hjulet kommer på plats på litografin.
Rolle övervakar processen.
Rolle övervakar processen.
Här ser vi det färdiga resultatet komma fram i tryckpressen.
Här ser vi det färdiga resultatet komma fram i tryckpressen.
Maria Hillfon
Maria Hillfon
Maria och Lasse granskar resultatet.
Maria och Lasse granskar resultatet.
Litografin Hjulet - färdigt resultat.
Litografin Hjulet – färdigt resultat.

Fler litografier av Maria Hillfon

Galleri Maria Hillfon – litografier till försäljning


Fördjupning