Torrnålsgravyr

Den grafiska tekniken torrnålsgravyr presenterar vi tillsammans med Lars Nyberg. Tre fina dagar sommaren 2013 åkte vi till Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg för att studera hur konstnären Lars Nyberg gör en torrnålsgravyr. Nedan visar vi i en bildserie hur det går till.

Torrnålsgravyr är en enkel och direkt teknik. Det som behövs är en vass nål, en kopparplåt, papper och en tryckpress.

Torrnålstekniken är exempel på djuptryck, vilket innebär att ristade partier i kopparplåten fylls med färg, det fuktade tryckpapperet pressas ned i reporna där papperet tar upp färgen.

Välkommen till vår ”resa” i att förklara hur arbetet att skapa en torrnålsgrayvr går till.

Lars Nyberg i sin ateljé förberedd för att visa oss hur det går till att göra en torrnålsgravyr.
Lars Nyberg i sin ateljé.

Verktyg och kopparplåt för att göra en torrnålsgravyr

För att göra en torrnålsgravyr behövs först en iordninggjord kopparplåt i önskad storlek.
Kopparplåten i ordninggjord i önskad storlek.
Kopparplåten tillsammans med de båda verktyg som behövs.
Kopparplåten tillsammans med de båda verktyg som behövs. Till vänster ligger en stålnål och till höger ett kombinerat skavstål och polerstål – se det högra verktygets olika ändar.
För att slipa stålnålen används ett bryne.
För att slipa stålnålen används ett bryne.

Förberedelser av kopparplåten

Kopparplåten poleras med putsvadd.
Kopparplåten poleras med putsvadd.
Putsning av kopparplåten så att de allra minsta och tunnaste linjer som Lars tecknar kommer att synas.
Genom att plåten blir blank så syns de allra minsta och tunnaste linjer som Lars tecknar, eller som Lars uttrycker det – ”Det blir som att man skapar en tystnad.” Nu kommer även de linjer fram som finns i plåten från början.
Kopparplåtens kant filas för att kanten ska bli jämn och inte förstöra tryckpapperet och koppartrycksfilten vid tryckningen.
Kopparplåtens kant filas för att kanten ska bli jämn och inte förstöra tryckpapperet och koppartrycksfilten vid tryckningen.
Kopparplåten färdig för torrnålen.
Kopparplåten väntar – några dm2 kan vara en ocean av möjligheter.
En enklare skiss för att skapa sig en idé om hur bilden ska se ut.
Innan arbetet påbörjas så har Lars gjort en enklare skiss i grova drag för att skapa sig en idé om hur han vill att bilden ska se ut.
Efter en tids arbete i plåten så har Lars fått fram följande resultat.
Efter en tids arbete i plåten så har Lars fått fram följande resultat och gjort sitt andra provtryck och det är i det här skeendet som vi kommer hit för att se hur Lars arbete går framåt.

En torrnålsgravyr växer fram

När nålspetsen ristar i plåten bildas ett spår likt en plogfåra kantat av uppskjutande vallar.
När nålspetsen ristar i plåten bildas ett spår likt en plogfåra kantat av uppskjutande vallar. Dessa vallar kallas grader och är en väsentlig betydelse för torrnålslinjens karaktär – graden medför en mjuk något luddig linje.
Polerstålet doppas i vatten.
Polerstålet doppas i vatten. Vattnet gör mötet mellan det hårda stålet och kopparplåten mjukare.
Polerstålet är ett mjukt rundat stål och används tillsammans med en droppe vatten för att sudda - ingen repa är definitiv.
Polerstålet är ett mjukt rundat stål och används tillsammans med en droppe vatten för att sudda – ingen repa är definitiv. Man kan alltid ändra, ta bort eller reducera linjerna. Kopparplåten är ett mycket levande material.
Lars polerar.
Lars polerar.
Lars tecknar med stålnålen.
Lars tecknar med stålnålen.
Lars tecknar med stålnålen.
Fortsatt teckning.
Lars tecknar med stålnålen.

Närbild av bearbetning av kopparplåten.
Närbild av bearbetning av kopparplåten.
Närbild av bearbetning av kopparplåten.

För att få ett jämnt ljus och för att undvika ljusreflexer i kopparplåten så sätts ett tunt papper framför lampan. Bra ljus är viktigt för detta precisionsarbete.

Bra ljus är viktigt för Lars precisionsarbete.
Bra ljus är viktigt för Lars precisionsarbete.
Lars i arbete med att teckna på plåten.
Närbild - Lars tecknar på kopparplåten.
Närbild av tecknandet på kopparplåten.

Förberedelse av papper innan provtryckning

Papperet som Lars använder heter Somerset. Papperet är tillverkat i England och består av 100% bomull och är syrafritt.

Lars viker papperet som ska rivas.
Lars viker papperet som ska rivas.
Papperet viks och rivs till rätt storlek.
Papperet rivs till rätt storlek.
Rivningen ger en mjuk, vacker kant.
Rivningen ger en mjuk, vacker kant.
Lars lägger papperet i blöt.
Lars lägger papperet i blöt.
Lars håller upp papperbunten och låter vattnet rinna av.
Lars håller upp papperbunten och låter vattnet rinna av.
Dropparna ska trilla av papperen i ett långsamt tempo.
Lars kallar det för den meditativa droppmetoden. Dropparna ska trilla av papperen i ett långsamt tempo – Dropp!    Dropp!   Dropp!
inte dropp, dropp, dropp.
Papperen läggs in i plast.
Papperen läggs in i plast. För ett bra resultat så är det viktigt att papperet har rätt fuktighet.
Nu får paketet med pappren ligga över natten.
Nu får paketet med pappren ligga över natten.

Infärgning av plåt

Kopparplåten klar för ett tredje provtryck.
Kopparplåten klar för ett tredje provtryck.
Tryckfärgen mjukas upp.
Tryckfärgen mjukas upp.
Kopparplåten placeras på en värmebädd
Kopparplåten placeras på en värmebädd (cirka 30 grader celsius). Då blir den styva torrnålsfärgen mjukare och det går lättare att arbeta ner färgen i reporna.
Tryckfärgen arbetas in i plåten med hjälp av ett tygstycke.
Tryckfärgen arbetas in i plåten med hjälp av ett tygstycke.
När plåten färgas in för tryckning, stannar den svarta tryckfärgen både i spåret och på gradens utsida.
När plåten färgas in för tryckning, stannar den svarta tryckfärgen både i spåret och på gradens utsida. Detta ger i tryck en mjuk något luddig linje, vilket är ett kännetecken för denna teknik.
Fortsatt inarbetning av tryckfärgen i plåten.
Fortsatt inarbetning av tryckfärgen i plåten.
Nu ligger det tryckfärg över hela plåten men överflödet behöver torkas bort.
Nu ligger det tryckfärg över hela plåten men överflödet behöver torkas bort.
Avtorkning sker både med handflatan och...
Avtorkning sker både med handflatan och…
Lars känner med fingertoppen på plåten.
… med fingertoppskänsla. Handen är det finaste instrumentet och med den går det att variera avtorkningen mycket.
Avtorkning av kopparplåten med fingertoppen.
Avtorkning med fingertoppen.
Plåtens yta är avtorkad och klar för tryckning.
Plåtens yta är avtorkad.
Avslutningsvis så torkas plåtens kant av.
Avslutningsvis torkas plåtens kant av.

Tryckning av provtryck 3

Tryckpressen förbereds.
Tryckpressen förbereds.
Kopparplåten läggs på plats vid en markering för att trycket ska hamna rätt på papperet.
Kopparplåten läggs på plats vid en markering för att trycket ska hamna rätt på papperet.
Kopparplåten på plats.
Kopparplåten på plats.
Här syns den yttre markeringen där papperet ska placeras.
Här syns den yttre markeringen där papperet ska placeras.
Papperet läggs över kopparplåten.
Papperet läggs över kopparplåten.
Papperet på plats och klart för tryck.
Klart för tryck.
Lars justerar tryckpressens tryck mot tryckbädden.
Tryckpressens tryck justeras av Lars.
Pressen vevas för hand av Lars.
Pressen vevas för hand.
Papperet och plåten försvinner in under vals och filtar.
Papperet och plåten försvinner in under vals och filtar.
Den åtdragna stålvalsen pressar ner de två yllefiltarna som i sin tur pressar ner det mjuka fuktiga koppartryckspapperet ner i reporna där papperet tar upp färgen.
Den åtdragna stålvalsen pressar ner de två yllefiltarna som i sin tur pressar ner det mjuka fuktiga koppartryckspapperet ner i reporna där papperet tar upp färgen – varje linje blir alltså en liten relief i papperet – därav namnet djuptryck.
Närbild av de båda 2,5 mm tjocka koppatrycksfiltarna.
Närbild av de båda 2,5 mm tjocka koppatrycksfiltarna av ylle som är stampade dvs. sammanpressade (ej vävda).
Tryckningen är klar.
Tryckningen är klar.
Lars lyfter upp de båda yllefiltarna och ett spännande moment hägrar.
Lars lyfter upp de båda yllefiltarna och ett spännande moment hägrar.
Lars lyfter på papperet för att se...
Lars lyfter på papperet för att se…
..hur resultatet blev av tredje provtrycket.
..hur resultatet blev av tredje provtrycket.
Lars granskar resultatet av tredje provtrycket.
Lars granskar!
Närbild av kopparplåt.
Närbild av kopparplåt.
Närbild av provtryck 3.
Närbild av provtryck 3.

Detaljstudier för jämförelser mellan plåt och tryck

Närbild kopparplåt. Observera att bilden i trycket blir spegelvänd jämfört med kopparplåten.
Närbild kopparplåt. Observera att bilden i trycket blir spegelvänd jämfört med kopparplåten.
Närbild provtryck 3. Notera de luddiga linjerna som färgen på graderna medför.
Närbild provtryck 3. Notera de luddiga linjerna som färgen på graderna medför.

Kopparplåten ger ett avtryck i papperet vilket ger en vacker avslutande kant, se följande två bilder.

Närbild av kopparplåtens kant.
Närbild av kopparplåtens kant.
Närbild av hur kanten ser ut i tryck.
Närbild av hur kanten ser ut i tryck.

Några provtryck för att följa hur det konstnärliga arbetet växer fram

Första provtrycket - torrnålsgravyr.
Första provtrycket.
Andra provtrycket - torrnålsgravyr.
Andra provtrycket.
Tredje provtrycket - torrnålsgravyr.
Tredje provtrycket.
Fjärde provtrycket - torrnålsgravyr.
Fjärde provtrycket.
Femte provtrycket - torrnålsgravyr.
Femte provtrycket
Slutresultat torrnålsgravyr - Klicka på bilden för en förstoring.
Slutresultat – Klicka på bilden för en förstoring.

Torkning

Det grafiska bladen placeras mellan papper...
De grafiska bladen placeras mellan papper…
... och tjocka kartongskivor för torkning.
… och tjocka kartongskivor för torkning.
När alla blad är på plats mellan papper och kartong så placeras en lätt tyngd upptill.
När alla blad är på plats mellan papper och kartong så placeras en lätt tyngd upptill. De grafiska bladen får vila. Kartong och papper byts två gånger innan torkprocessen är avslutad.

Mer om Lars och grafikverkstan

Det är Lars Nyberg och Lina Nordenström som startade och är verkstadsansvariga för grafikverstan som ligger i anslutning till Galleri Astley. För mer information se:
Grafikverstan Godsmagasinet i Uttersbergs hemsida

För att se fler torrnålsgravyrer av Lars se:
Galleri Lars Nyberg

Läs mer om:
Lars Nyberg

Lars utanför sin ateljé i grafikverstan där han gör sina torrnålsgravyrer.
Lars utanför sin ateljé i grafikverstan.

Christina Wallnér och Karin Norén
Enjoy Scandinavian Art
© Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB


Fördjupning

Torrnålsgravyr – Wikipedia