Leveranstid och emballage

Vår målsättning är så korta leveranstider som möjligt. Leveranstiden är vanligtvis 2-5 dagar. Under vinter- och sommarsemestern kan dock leveranstiden vara längre. Vi bekräftar alla ordrar via e-post och då framgår leveranstiden.

Emballage

För säker transport paketerar vi väl. Vi använder oss av 7+4 millimeter tjocka wellpappskivor på vardera sida om det grafiska bladet. För större paket använder vi tre wellpappskivor på vardera sida om det grafiska bladet. Vi har hittills inte har fått någon reklamation på grund av skada vid transport. För transport använder vi oss av PostNords postpaket.

För mer information kontakta oss gärna:
Kontakta oss