Nils G. Stenqvist (1934-2005)

Nils G Stenqvist, © Foto: No WaIT AB
Nils G. Stenqvist © Foto: No WaIT AB

Två texter om Nils G. Stenqvist

”Ett genomgående tema i den Stenqvistiska produktionen är de subtila livsyttringarnas underbara form och färgrikedom, som ofta ställs i motsats till makrokosmos ofattbara oändlighet och rymdaltets isande kyla.

Än befinner vi oss inne i cellernas minsta delar, än i den geologiska skapelseprocessens dynamiska omvälvning. Än svävar vi i rymdens svarta evighetstystnad som stumma betraktare av reminiscenser av biologiskt liv, än när vi med förstoringsglasets hjälp ned till gråstenens skrovliga yta, som av de primitivaste växternas målmedvetenhet oändlig långsamt erövras.

Naturens former återfinns förunderligt likartade i såväl det lilla som det stora. Nils G. Stenqvist hjälper oss att se. Han visar oss livets minsta gemensamma nämnare.”
Urban Alm

”Ofta börjar jag med ett litet och obetydligt fragment av naturen som jag förenklar och förändrar under mitt arbete – i förhoppningen att bli överraskad”

”Jag har hela tiden behov av att överraska mig själv när jag arbetar. En bild som inte har inneburit en överraskning måste man vara misstänksam mot, den är förmodligen inte bra. Att växla mellan olika tekniker leder ofta till överraskningar, liksom att byta material eller format.”
Nils G. Stenqvist

Texterna ovan är hämtade ur katalogen till utställningen ”Tecken från livet” i Konsthallen i Hishult 11 september – 7 november 1999


Bakgrund

1981-2005
Ledamot i Postens konst- och programråd.

1969-2005
Ledamot i Sveriges Allmänna Konstförenings inköpsnämnd sedan 1969, i dess styrelse sedan 1975.

1988
Tilldelades Prins Eugen-medaljen som grafiker.

1973-83
Professor vid Konsthögskolan, grafiklinjen.

1971
Ledamot i Konstakademin.

1969-73
Ordförande i NUNSKU.

1964
IX-gruppen bildas.

1963-1973
Biträdande lärare på Konsthögskolan.

1961-63
Tryckare, biträdande lärare på Konsthögskolan.

1958
Royal College of Art, London.

1956-61
Elev på Konsthögskolan, Stockholm.


Separatutställningar i Sverige

2013
Tecken av liv, Grafikens hus, Mariefred

2009
Galleri Odvalds, Gotland

2008
”Spår av liv”, Haninge konsthall

2005
Galleri Olefjord Simrishamn måleri och grafik
Kristoffers skåp, Gröna paletten, Stockholm

2004
Enköpings Konsthall
Xylon Ronneby träsnitt

2003
Konstnärshuset, Stockholm
Tomarps Kungsgård,Ronneby
Galleri Astley, Uttersberg
Visby konstmuseum

2002
Gula Rummet, Stuvsta

2001
Gröna Paletten, Stockholm
Litomuseet, Tidaholm
Bergsjö Konsthall

2000
Länsmansgården, Österåker

1999
Galleri Remi, Östersund
Galleri Udengaard, Malmö
Galleri Gaia, Stockholm
Konsthallen, Hishult

1998
Galleri Thomassen, Göteborg
Galleri Bergman, Stockholm
Galleri Astley, Uttersberg

1996
Galleri x4, Linköping
Tomelilla Konsthall

1995
Galleri Christina Höglund, Stockholm

1994
Galleri Dr Glas, Stockholm
Nordens Ljus, Stockholm

1993
Konstkammaren, Umeå

1990
Galleri Solertia, Mariefred
Konstkammaren, Umeå

1989
Galleri Engelbrekt, Örebro
Teatergalleriet, Kalmar
Galleri Moment, Ängelholm
Galleri Fabian, Västerås
Svenska Bilder, Stockholm

1988
Galleri Äpplet, Helsingborg
Galleri Versalen, Sundsvall

1986
Stockholm, Gröna Paletten

1985
Dubergska gården, Motala

1983
Konstakademien, Stockholm

1982
G:a Rådhuset, Örnsköldsvik

1981
Galerie Blanche, Stockholm

1980
Konstnärshusets grafikgrupp, Stockholm

1979
Stadsmuseet, Östersund
Kalmar Museum, Kalmar

1978
Aronowitsch, Stockholm

1977
Sveagalleriet, Stockholm

1976
Linköping, Stenhusgården

1975
Umeå, Galleri Metz

1971
Kavaletten, Uppsala

1968
Gröna Paletten, Stockholm

1965
Liljevalchs (Sev separata), Stockholm
Konstnärshusets grafikgrupp, Stockholm

1963
Gummesons, Stockholm
Kavaletten, Uppsala

1960
Galleri Loftet, Malmö
Sundsvalls Museum, Sundsvall
Kavaletten, Uppsala

1958
Lilla konstsalongen, Malmö

1956
Babelsberg, Kramfors
Rådshuset, Vadstena


Separatutställningar i utlandet

1985
Travemünde, Tyskland

1974
Bradford, UK

1971
Lübeck, Tyskland

1968
Minneapolis, USA

1964
Marburg, Tyskland


Grupputställningar (i urval)

Nils G. Stenqvist har deltagit i samlingsutställningar i:

De nordiska länderna, i de flesta europeiska länder, i Sovjet, USA, Kanada, Kuba, Mexico, Sydamerika, Afrika, Australien, Nya Zeeland och Japan.

I grafikbiennaler och liknande i:

Ljubljana, Grenchen, Krakow, Paris, Bradford, Heidelberg, Frechen, New York (Pratt), Fredrikstad, Genéve (Xylon), Bielle, Montreal, Los Angeles, Jyväskylä, Antwerpen (skulptur)

1960
Grafiska sällskapets jubileumsutställning, Göteborg

1981
Grafiktriennalen, Nordisk Teckningsutställning

1982
Ur tiden, Riksmuseet

1987
Akvarellutställning, Konstakademin

1989
Det gotländska ljuset, Konstnärshuset

1990
Fem svenskar, Tblisi Georgien

1990
Vattenlandskap, Liljevalchs, Stockholm

IX-utställningar i ett tjugotal länder sedan starten 1964.
Konstnärshusets grafikgruppsutställningar i Sverige och utlandet sedan starten 1970.


Offentliga arbeten

Studenthotellen Hugin och Munin, Stockholm (trä-järnreliefer).
Solna Sporthall (gobeläng ”Zodiak”).
Marinbasen Muskö (gobeläng).
Långbro Sjukhus (emaljmålning).
Huddinge Sjukhus (reliefer, målningar, objekt).
Vin- och Spritcentralen Stockholm (spegelglas med målat trä).
Universitetsbiblioteket i Linköping (textil, stenkista).
LO-huset vid Norra Bantorget Stockholm (två gårdar med skulpturer i sten och trä).
Statens Geologiska Undersökningar, Uppsala (målning).
Tingsrätten i Östersund (målningar på trä och glas).
Norrlandsoperans foajé, Umeå (målningar på trä och glas, speglar).
Balettakademin, Stockholm (hinterglasmålningar, mosaik, skulptur).
Huddinge pendeltågstation (skulptur, emaljmålningar, järngrindar).
Hälsouniversitetet i Linköping, (oljemålning och grafik).
Landstingens Hus, Stockholm (entré i stengods, hinterglasmålning, golvmosaik).
Vrinnevisjukhuset i Norrköping (målningar på trä, glasmålning och textil).
Servicehus i Stuvsta (skulptur i sten).
Servicehus i Stora Sköndal (glasmålningar).
Riksmuseet i Stockholm (färgsättning i foajé och restaurang; 2 stora glasmålningar).
Servicehus i Stocksund, Stockholm (emaljvägg i simhall).


Stipendier och priser

Grafiska sällskapets stipendium för färggrafik 1960.
1:a pris Xylon V (internationella träsnittsunionen, Genéve) 1970.
1:a pris Grafikbiennalen Bradford 1972.

Representerad

Sverige

Moderna Museet
(Nationalmuseum*)
Göteborgs Museum
Norrköpings Museum
Umeå Museum
Östersunds Museum
m.fl. svenska museer.
*Samlingar (inom parentes) är samlingar som upphört eller flyttats. Bilderna på Nationalmuseum har övergått till Moderna Museet.

Utomlands

British Museum, UK
Stafford College of Art, UK
Konstmuseet, Lübeck, Tyskland
Kupferstichkabinett, Dresden, Tyskland
Konstmuseet i Krakow, Polen
Salvador Allende Museet, Chile


Bibliografi i urval

Laufeld, Sven
Nils G. Stenqvist ”Målningar Konstakademien Stockholm 4-26 februari 1984”, katalogförord Stockholm 1984.

Bjurström, Per
IX – ett kapitel i den svenska grafikens historia, Carlssons bokförlag, Stockholm 1994
90 grafiker, Nationalmuseum, Stockholm 1974.
Tre decennier svensk grafik, Sveriges Allmänna Konstförening, Uddevalla 1976 (om Stenqvist s.91 f).
”Efterkrigstidens grafik”, Konstrevy 39 (1963).

Gillmore, Pat
Modern Prints, Studio Vista London, 1970.

Håkansson, Björn
NILS G STENQVIST, Konst-Bibliofilens Förlag, Södertälje, 1991.

Webster, Lynn
A brief history of printmaking in Sweden. Svenska Institutet, Stockholm 1978.

Romdahl, Margareta
”Vi har glömt att se”, s. 66-69, 140. Sköna Hem 4/1980.

Kjellgren, Thomas
”Inblick i det dolda livet” Grafik-Nytt 4:1983, s.8-12.
Tecken från livet – Nils G. Stenqvist – GRAFIK 1953-2001, Atlantis förlag 2002.
Nils G. Stenqvist ”Tecken från livet”, katalogtext, KONSTHALLEN i HISHULT, 1999.

BOSTADSKONST, Svenska Bostäder, Skogs Boktryckeri AB/Trelleborg 1998.

Färggrafik i vår tid, Gothia Stuttgart 1965.

IX:s bok. Nio Grafiska berättelser, FiB:s konstbok 1969; Stockholm 1970 självbiografiskt av Stenqvist s. 64-66).

Katalog ”IX-nio grafiker” till IX-gruppens 25-årsjubileum. Nationalmuseum 1989 (inledning av Börje Magnusson s. 7-13).

”14 grafiker” Konstnärshusets grafikgrupp 20 år. Stockholm 1990.


Nils G. Stenqvist – Kvartalets konstnär – Enjoy Scandinavian Art