Konstinstallationen Jerusalem av Ann Edholm och Tom Sandqvist – Kvartalets konstnärspresentation

På Sörmlands museum i Nyköping pågår konstinstallationen Jerusalem av konstnären Ann Edholm och författaren Tom Sandqvist, 22 oktober 2022 – 8 januari 2023. Här visar vi bilder från installationen.

Ann Edholm och Tom Sandqvist, konstinstallationen Jerusalem.
Tom Sandqvist och Ann Edholm

JERUSALEM

En installation av Ann Edholm och Tom Sandqvist
Text: Tom Sandqvist

Rökiga, nästan svarta målningar med en svart sylvass kil. En ridå av röda kilar mot en gråsvart flammande himmel. En röst som malande entonigt berättar om de tekniska installationerna, om vakternas fritid och arbetsförmåner i förintelselägret, dessutom en video från gravkyrkan i Jerusalem med några besökare som oupphörligt tänder och släcker knippen av brinnande ljus under en sotig plåthuv vid ingången till den heliga graven. Samtidigt en bok som kretsar kring Jerusalem, kring småstäderna i Östeuropa före Förintelsen och inte minst kring döden i Auschwitz: drömmen om det himmelska Jerusalem, som gick upp i rök.

Konstnären Ann Edholms och författaren Tom Sandqvists gemensamma installation Jerusalem väcker både känslor och tankar kring vår existentiella belägenhet, vårt ansvar som människa, vår plats i tillvaron, skuld och (o)möjlig försoning. Och det är ingen slump att de nästintill identiska rökiga, sotiga målningarna med den svarta kilen är fjorton till antalet då de indirekt hänvisar till den medeltida legenden om de fjorton stationerna på Via Dolorosa längs vilken Kristus stapplade mot Golgota, huvudskalleplatsen i Jerusalem.

Jerusalem blir metaforen för längtan efter en självklar tillhörighet, denna de stundom bara halvt assimilerade judarnas mest typiska erfarenhet i den av antisemitiska fördomar, skymfer, kränkningar och ständigt upprepade pogromer präglade förskingringen, längtan som vänder sitt ansikte mot Jerusalem. Och var inte till exempel Vilnius Östeuropas ”lilla Jerusalem” på samma sätt som de judiska småstäderna i Polen och nuvarande Ukraina och Belarus var mångfaldiga, exceptionellt livaktiga centra för en genom Förintelsen tillintetgjord judisk kultur, fundament för en hel judisk filosofi, litteratur, konst, teater, musik?

Tidigare versioner av den för Sörmlands museum nu särskilt anpassade installationen har visats på både Alma Lövs Museum i värmländska Östra Ämtervik (2018), på Galleri Hörnan i Falun och på Ålands Konstmuseum i Mariehamn (2019, 2020), senast i domkyrkans krypta i Lund samt i Ronneby konsthall (2021 respektive 2022).

Konstinstallationen Jerusalem - överblick
Konstinstallationen Jerusalem av Ann Edholm och Tom Sandqvist. Målningarna Ängarnas avlägsna grönska till vänster. Till höger i bild: Målningarna Stehen I och II (2021) Nacht-und-Nacht I (2020).
Konstinstallationen Jerusalem - överblick. Målningarna Ängarnas avlägsna grönska.
Konstinstallationen Jerusalem av Ann Edholm och Tom Sandqvist. Målningarna Ängarnas avlägsna grönska 1-14 (2017-2021), akryl och vinyl på duk, 240×175 cm.

Installationen består bland annat av Ann Edholms fjorton röksvarta målningar med en stor målning med vertikala röda kilar som ett slags fokuseringspunkt i förhållande till installationens ljudverk av Tom Sandqvist i vilket den entoniga malande rösten kretsar om och om igen kring förintelselägret Auschwitz (som inte nämns), de tekniska installationerna och vakternas fritidsliv och arbetsförmåner. Hur effektivt var inte maskineriet, hur välordnade var inte arbetsförhållandena!

Sedan några år tillbaka har Ann Edholm med olika metoder närmat sig den franske filosofen och idéhistorikern Georges Didi-Hubermans bok Images malgré tout (Bilder trots allt, 1994) om de fyra fotografier som togs inifrån Auschwitz gaskammare från tröskeln ut mot de smala björkarna och himlen. Bilderna som lutar åt alla håll och kanter ser ut att vara tagna i all hast ut mot det solbelysta landskapet, träden, människorna som drivs in i gaskammaren och högen av lik på det brinnande bålet i bakgrunden. Det sägs att fången, som snart själv skulle skyfflas ner i den glödande gropen, hade fått den enkla lådkameran insmugglad i en hink med kol och att han att döma av de skakiga, snedställda, oskarpa bilderna måste ha fotograferat från höften i stor brådska – ja, kan det som fastnade på celluloidens silveryta verkligen rättfärdiga någon som helst annan bild än den som sedan framkallades i mörkrummets blodröda ljus? Själva gaskammarens tröskel framstår som den minimala avvikelsen från ett dödsarbete till ett blickarbete. Det är bilder som talar och skriker och ryter, bilder som etsas in i näthinnan som just de svarta och röda spetsarna, dessa obevekliga pilar och spjut, skurar av eld och rök. Samma eld som tänds och släcks i gravkyrkan i Jerusalem i Ann Edholms video?

Målningarna Ängarnas avlägsna grönska 2017-2021 - konstinstallationen Jerusalem. Fem målningar i svart.
Målningarna Ängarnas avlägsna grönska (2017-2021), akryl och vinyl på duk, 240×175 cm.
Målningarna Ängarnas avlägsna grönska 2017-2021 - konstinstallationen Jerusalem. Fyra målningar i svart.
Målningarna Ängarnas avlägsna grönska (2017-2021), akryl och vinyl på duk, 240×175 cm och här går det att lyssna till Installationens ljudverk av Tom Sandqvist.
Målningarna Ängarnas avlägsna grönska 2017-2021 - konstinstallationen Jerusalem. Fem målningar i svart.
Målningarna Ängarnas avlägsna grönska (2017-2021), akryl och vinyl på duk, 240×175 cm.
Målningarna Ängarnas avlägsna grönska (2017-2021) och målningarna Stehen I och II (2021) Nacht-und-Nacht I (2020) - konstinstallationen Jerusalem. Två målningar i svart och tre i rött och svart med svarta spetsar.
Målningarna Ängarnas avlägsna grönska (2017-2021) och målningarna Stehen I och II (2021), 75×100 cm samt Nacht-und-Nacht I (2020), 260×175 cm, akryl och vinyl på duk.

Publikationen Jerusalem

Till installationen hör även en publikation i vilken Tom Sandqvist reflekterar kring  Jerusalem, staden i världens mitt, kring byarna och småstäderna i det judiska bosättingsområdet i Östeuropa före Förintelsen och inte minst kring döden i Auschwitz. Här gestaltas drömmen om det himmelska Jerusalem, som gick upp i rök.

Boken Jerusalem av Tom Sandqvist.
Publikationen Jerusalem av Tom Sandqvist.
384 böcker Jerusalem av Tom Sandqvist upplagda i ett rektangulärt mönster.
384 Jerusalemböcker upplagda i ett vackert mönster under en glasskiva.

Baksidespresentationen utgör också ett slags konceptuell referenspunkt för installationen som helhet:

”Om Selma Lagerlöf såg staden som dödens och domens Jerusalem där både himlen och helvetet öppnade sig i själva snittytan mellan det gudomliga och det sakrala, det höga och det låga, är Jerusalem traditionellt två städer på samma gång, både ”däruppe” och ”därnere”. Det är kanske just spänningen mellan det himmelska och det jordiska, mellan löfte och verklighet, mellan drömmar och stenar som har varit och fortfarande är Jerusalems själva essens. För många är Jerusalem också själva fixpunkten för längtan hem, drömmen om att komma hem från exilen, hem till Jerusalem, hem till Gud, hem till sig själv – och sedermåltiden den första kvällen i den judiska påsken avslutas alltid med de berömda orden: – Hashana habaa Jerushalajim – Nästa år i Jerusalem. För över sex miljoner judar förblev det en dröm som bokstavligen gick upp i rök i förintelselägren Sobibór, Bełżec, Chełmno, Majdanek, Treblinka, Auschwitz och Birkenau. För en stor del av lägerpersonalen var det en möjlighet att avancera i karriären, goda löneförmåner, pensionsvillkor och meningsfulla fritidssysselsättningar.”

Tom Sandqvist

TOM SANDQVIST, född 1954, är författare och professor emeritus i konstens teori och idéhistoria. Han har förutom romaner publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier. Senast var han aktuell med romanen Hemma i Drohobycz om den polske författaren och konstnären Bruno Schulz och hans förhållande till den judiska filosofin och tanketraditionen, i år med romanen Amor fati.

ANN EDHOLM, född 1953, hör till den svenska samtidskonstens mest uppmärksammade konstnärer känd för sina ofta monumentalt verkande kompositioner. Med en lång rad separatutställningar i såväl Sverige som utomlands, i Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Belgien, och bland annat uppmärksammad för sin offentliga utsmyckning i FN:s högkvarter i New York 2013 förenar Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former.

Ann Edholm och Tom Sandqvist bor och arbetar i Lid, Nyköping.


Läs om utställningen på Sörmlands museums hemsida:
Jerusalem – Sörmlands museum

Öppettider: Tisdag-söndag 10–17
Utställningen pågår till och med den 8 januari 2023.


Läs mer om konstnären
Ann Edholm

Galleri Ann Edholm

© Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB