Kalisz

2000 kr

Artist: Mikael Kihlman
Title: Kalisz
Technique: Mezzotint
Printer: Mikael Kihlman
Size in cm: 30×25
Edition: 35
Year: 2013