Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Enjoy Scandinavian Art - Start - 
 - 

Alvar Janssons utställning på Konstakademien 2017

Alvar Jansson (1922 – 1991), ledamot av Konstakademien, var föreståndare och lärare på Valands konstskola 1974-76 och professor i måleri på Konsthögskolan 1978-84.

I utställningen på Konstakademien 11 februari - 19 mars 2017 visades ett tjugotal målningar, samt akvareller och teckningar av Alvar Jansson.

Utställningens curator: Lena Boëthius

Till utställningen hör en katalog med förord av Olle Granath och en ingående artikel om Alvar Janssons konstnärskap av Kristoffer Arvidsson, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum. Katalogen har tillkommit med stöd av Kungl. Akademien för de fria konsterna, Göran Lagervalls Stiftelse. Lena Boëthius är redaktör för katalogen som går att köpa på Konstakademien under utställningsperioden.

"Konsten är ingenting isolerat, den är en sida av allt mänskligt, som inte kan frigöra sig från mänsklighetens sätt att leva, utan står i ständig samhörighet och växelverkan med hela dess innehåll”
Alvar Jansson

 

Alvar Jansson självporträtt
Alvar Jansson, självporträtt - Klicka på bilden för förstoring.

Texter av Kristoffer Arvidsson hämtade ur utställningskatalogen

Nedanstående texter är ett urval av citat av Kristoffer Arvidsson hämtade ur katalogen Alvar Jansson som är framtagen till utställningen på Konstakademien.

"Med sitt figurativa måleri stod Alvar Jansson (1922-1991) i intensiv dialog med den västerländska måleritraditionen i en tid när denna ofta betraktades som överspelad. Hans uttryck var grundat i erfarenhet och iakttagelse av världen omkring honom. Intryck och minnesbilder tolkades genom konsthistorien och bearbetades till koncentrerade, livfulla bilder, utstrålande en berusande sinnlighet, en kärlek till seendet.

Alvar Jansson till synes spontana måleri vilar på en formfast grund. Det flödiga uttryck han eftersträvade fick inte förverkligas på bekostnad av kompositionens balanserade helhet. De rytmiskt böljande penseldragen ger bilden liv och utgör på detta sätt en motpol till den mycket klassiska kompositionen. Att åstadkomma denna balans var ett tidskrävande arbete då varje penseldrag måste ges den rätta funktionen i helheten. Jansson arbetade länge med sina målningar. Från den rikt förtunnade undermålningens transparenta grund byggde han upp motivet i nya omarbetningar tills det satt där med en självklar säkerhet.

De idel klassiska motiven fann Alvar Jansson i den närmsta omgivningen. Synintryck och minnesbilder bearbetades i en oförutsägbar gestaltningsprocess. Drivkraften var den rena målarlyckan: ”Glädjen i att se – lusten att återge det sedda”, som han skriver.

Alvar Jansson är en utomordentlig ljusskildrare. Med samma intensiva uppmärksamhet skildrar han blänket i våta fiskar och skaldjur, det varma motljuset runt en svartklädd sicilianska, den vita snön i Lappland eller det kalla punktljuset över boxningsringen. Till skillnad från läraren Ragnar Sandberg är Jansson valörmålare mer än kolorist. Färgen förhöjer ljuset och anger temperaturer men har sällan ett egenvärde, precis som i de gamla mästarnas måleri. Även om valören spelar förstafiolen ger färgen ändå djup och intensitet åt scenerna.

Alvar Jansson kopierade inte verkligheten utan gestaltade sin individuella upplevelse av den. Hans måleri bygger på en djup förståelse för ljusets verkan i rum och över volymer. Med denna förståelse i ryggen kunde han ta sig större friheter och lösa upp måleriet i en impressionistisk penselskrift som ger den starka närvarokänsla som är hans signum. Den tekniska färdigheten var bara ett medel att komma närmare inpå verkligheten och människan, som var det verkliga ämnet för hans konst."

Alvar Janssons målningar på Konstakademien. Alvar Janssons målining Vinbär - Klicka för förstoring. Porträtt av författare - Klicka för förstring.
Alvar Janssons målningar Ripjägare III, Mörkt landskap, författaren Harry Ahlberg, Vinbär - Vissa av konstverken går att få i förstoring genom att klicka på konstverket i bilden.

målning Vinbär av Alvar Jansson
Målningen Vinbär av Alvar Jansson - Klicka på konstverket för förstoring.

"I sin säkerhet ger måleriet ett levande intryck utan att måla ut varje detalj. På samma sätt har vinbärsfatet i ett par målningar, varav den första visades 1974, gett konstnären tillfälle att skildra de transparenta bärens lyster. Utmaningen är att få tallriken att relatera till målningens hela yta och samtidigt se högen som en form. Det löser Jansson med skuggspelet. Mot den belysta sidan av bärpyramiden är bakgrunden mörkare. Det är ett stilleben som kan påminna om några av Chardins mästerliga fruktfat. Med sitt levande måleri av döda ting ger Jansson fog för namnet på genren stilleben, som betyder stilla liv."

Alvar Jansson målning
Porträtt av författaren Harry Ahlberg, målning av Alvar Jansson - Klicka på konstverket för förstoring.

"Mer avslappnad är vännen och författaren Harry Ahlberg som med rosiga kinder och en antydan till leende möter vår blick. Hans hållning är liksom klädseln informell. Ljuset spelar i gula och röda reflexer över den mörka huden."

Alvar Janssons målning Ripjägaren.
Alvar Janssons oljemålning Ripjägare III, 1980-tal, 208 x 303 cm.

"Alvar Janssons lappländska bakgrund manifesteras i den stora målningen Ripjägare III (1981-1985). En grå himmel hänger över de snötäckta fjällen med de låga buskarna där snön samlats. Ripjägaren på skidor ses frontalt med geväret diagonalt över bröstet. Han framträder som en vålnad, en skuggestalt i rörelse över vidderna. Det är ett vitt landskap på gränsen till intet som Jansson var väl förtrogen med sedan barndomen."

Målningar av Alvar Jansson Målningen Årosjokk - Klicka för förstoring. Målningarna Boxningsmatch och Ölsjapp - Klicka för förstoring. Målningen Badet - Klicka för förstoring.
Målningar av Alvar Jansson: Årosjokk, Boxningsmatch, Ölsjapp och Badhus - Klicka i bilden för förstoringar av konstverken.

 


 

"Den storslagna Boxningsmatch (1983-1985), som här återges i en mindre version, sprakar av spänning. Boxarnas dans utspelas i ett starkt punktljus som leder tankarna till Rembrandt. Boxaren med ryggen mot betraktaren gör ett sluggeraktigt utfall mot motståndaren som höjer näven i försvar. Runt dem lyser publikens ansikten i mörkret."
...
”I den vildaste rörelse, som ibland finns i Janssons verk, finns det alltid ett lugn, som om allt uppfattades på avstånd. Måleri är tid. Ett penseldrag kan vara snabbt men en målning är långsam. Kanske är det Janssons omsorg om det rätta uttrycket, att ge målningen tid att utvecklas, i kombination med det uppmärksamma betraktandet, som bidrar till uttrycket av meditativt lugn även i hans mer dramatiska bilder.
...
"Den sicilianska miljön kan bytas ut mot en enkel krog i Stockholm där andra gubbar sitter, som i Ölsjapp (1967-1970). Platsen är inte det centrala. Det är samma människor här som där.

Glansdagrar glimmar till i bordens och stolarnas lackade trä liksom i glasen och buteljerna. Männen sitter rökande, stillsamt samtalande eller bara introspektivt drömmande. Hatten hänger på kroken ovanför väggpanelen. Det är den gamla sortens ölhall som fylls av sorl och klirr. Bilden andas arbetarklasstristess men ljuset förlänar samtidigt scenen ett förandligat drag.

Platsen är ölkaféet Tjoget som öppnade tidigt på förmidagen. Jansson fångade diskret karaktärerna i sitt lilla skissblock som han brukade bära med sig. I ateljén målade han sedan fram scenen i valörer och färger."

...

 

Alvar Janssons målningar  Badet och Ölsjapp - Klicka för förstoring.
Målningarna Boxningsmatch och Ölsjapp av Alvar Jansson - Klicka på bilden för förstoring av de båda konstverken.

 

 

"Badhusmiljön skildras också i en studie (bild höger), ledigare i sin uppbyggnad och mer uppdriven i färgen än den stora figurmålningen Badhus (1976-1981). Ljuset gnistrar i vattnet och det våta kakelgolvet. En flicka i baddräkt kravlar sig upp ur bassängen medan en man böjer sig fram och talar till henne. I förgrunden kramar en flicka vattnet ur håret med en träffsäkert fångad rörelse. De stillastående badvakterna i bakgrunden utgör en konstrast till de livfulla barnen. Det är en bild av rörelse och sorl."   Målningen Badet av Alvar Jansson.
Alvar Janssons målning Badhus 1970-tal. Klicka på bilden för förstoring av konstverket.


Alvar Jansson
Målningar av Alvar Jansson - Vissa av målningarna går att få i förstoring genom att klicka på konstverket i bilden.

"Stilen i ett konstverk kan vara en gest med sitt egenvärde eller en konsekvens av det konstnären vill uttrycka. Alvar Janssons stil har växt fram genom arbetet med att återge världen omkring honom som han upplevde den, inte som en idé, en ny ism. Ändå känner man omedelbart igen Janssons målningar på deras formkänsla, ljusbehandlingen och den rytmiska, genomlysta penselskriften. Det spontana, nerviga draget är än mer framträdande i Janssons teckningar - ofta enkla blyertsskisser med vilt böljande linjer som söker bestämma en gestalt. Vad de saknar av oljemåleriets tyngd vinner de i lätthet. Stilen är i båda fallen en konsekvens av Alvar Janssons arbetssätt och det han ville uttrycka. Därför känns den inte konstlad. Uttrycket är helt integrerat i innehållet."

 

Målningen Bröd, salt och vatten av Alvar Jansson - Kllicka för förstoring.
Målningen Bröd, salt och vatten av Alvar Jansson. Klicka på bilden för förstoring av konstverket.

 

Självporträtt, Alvar Jansson - Klicka för förstorinig. Målningen Badett - Klicka för förstoring. Målningen Årosjokk - Klicka för förstoring. Målningen Bröd, salt och vatten - Klicka för förstoring.

Tre målningar av Alvar Jansson - Klicka i bilden för förstoring av två av konstverken. Alvar Janssons målning Landskap med djur - Klicka för förstoring.
Målningarna Cirkus, Fors och Landskap med djur - Klicka i bilden på konstverket Landskap med djur för en förstoring.

"Många bilder föreställer scenrum av olika slag som Kiviks marknad, boxningsringen eller cirkusmanegen. I dessa scener kan konstnärer styra över ljuset som en regissör och gruppera figurer som vore de tennsoldater i hans lekrum.

Det sceniska draget är framträdande i den stora målningen Cirkus (nedan). En elefantskötare uppträder med tre elefanter – till publikens förtjusning har en av dem ställt sig på bakbenen. Målningen präglas av ett Rembrandtinfluerat ljusdunkel kombinerat med en energisk penselskrift som blir kongenial i relation till det festliga ämnet: cirkusuppträdandet med sin musik, sin rörelse och dramatik. Det är inte i första hand ämnet som intresserat Jansson utan ljusproblematiken, rummet och folkmassan."

Alvar Janssons målning Cirkus.
Målningen Cirkus 1964-65, olja på duk 140 x 180 cm av Alvar Jansson.

...

"Skönhet i konsten var för Alvar Jansson liktydig med liv. I anslutning till detta skriver han: "Därför kan ett konstverk som skildrar det mest fasansfulla vara vackert." Jag tänker på Tizians målning av Marsyas som flås levande då han utmanat Apollo på flöjtspel och förlorat. En fruktansvärd grymhet men så vackert målat. Det samma kan sägas om Janssons mästerverk Olycksfall (Moderna Museet) och det tragiska arbetaroffer det framvisar. Världen innefattar både ljus och mörker och det är målarens uppgift att omfatta båda i en personlig tolkning av verkligheten. Alvar Jansson skapade en ovanligt stark vision av detta slag."

Kristoffer Arvidsson, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum

 

Vill du veta mer om Alvar Jansson, så rekommenderar vi att köpa utställningskatalogen som både innehåller fler bilder och mer text om hans konstnärskap. Utställningskatalogen går att beställa via Lena Boëthius, e-post: lenaboethius(at)telia.com

Biografi

I Alvar Janssons biografi går det att läsa mer om hans konstnärskap.
Alvar Janssons biografi

Grafik av Alvar Jansson

Enjoy Scandinavian Art säljer en litografi av Alvar Jansson se:
Alvar Janssons galleri


© Copyright: Alvar Jansson
© Copyright text ur utställningskatalogen: Kristoffer Arvidsson
© Copyright foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 - TillbakaTillbaka  -      UppUpp  -