- 
Magdolna Szabó - Kvartalets konstnär vinter 2016

 

Dikt nr. 1/2 till utställningen / Poem no. 1/2 to the show

 

From Blank to Blank –
A Threadless Way
I pushed Mechanic feet –
To stop – or perish – or advance –
Alike indifferent –

If end I gained
It ends beyond
Indefinite disclosed –
I shut my eyes – and groped as well
´Twas lighter – to be Blind –

 

Emily Dickinson

 


 

Från Tomrum till Tomrum –
En Obeträdd Väg
Drev jag Mekaniska fötter –
Att stanna - eller förgås –
eller gå framåt –
Liksom likgiltigt –

Om Slutet jag nådde
Slutar det bortom
Obestämt uppenbarat –
Jag slöt mina Ögon – och
trevade även
Det var ljusare – att vara Blind –

 

ur "Gång på gång är skogarna rosa", översatt av Ann Jäderlund

 -