- 
Nils G Stenqvist / Kvartalets konstnär sommar 2008

Nils G Stenqvist - Målning 2 fossil och snäckor, 2001

2 fossil och snäckor, 2001
Copyright © Nils G Stenqvist

 -