- 
Nils G Stenqvist / Kvartalets konstnär sommar 2008

Nils G Stenqvist - Målning Fossil bild, 1983

Fossil bild, Nils G Stenqvist
Copyright © Nils G Stenqvist

 -