- 
Nils G Stenqvist / Kvartalets konstnär sommar 2008

Nils G Stenqvist - Målning Fossil teckning, 2002

Målning Fossil teckning av Nils G Stenqvist.
Copyright © Nils G Stenqvist

 -