Lotti Ringström «

20 september 2005, olja på aluminium, / September 20, oil on aluminium

Lotti Ringström September 20, 2005, oil on aluminium. Photo: Mats Å Eriksson
Copyright © Lotti Ringström

 


Start | English - Start « Tillbaka/Back