- 
Catharina Warme - Kvartalets konstnär sommar 2017

Catharina Warme - Blad 1 och Blad 2 - högtryck/serigrafi

Grafik Blad 1 och 2 av Catharina Warme.

Copyright © Catharina Warme Hellström

Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -