- 
Catharina Warme - Kvartalets konstnär sommar 2017

Catharina Warme - Harens dröm och Fåglar - högtryck/serigrafi

Grafik Harens dröm och Fåglar.

Copyright © Catharina Warme Hellström

Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -