- 
Catharina Warme - Kvartalets konstnär sommar 2017

Catharina Warme - Gröna rum 4 - serigrafi

Serigrafi Gröna rum 4 av Catharina Warme.

Copyright © Catharina Warme Hellström

Foto: Christina Wallnér, No WaIT AB

 -