Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Galleri Enjoy Scandinavian Art - 
Kontakt -  | Webböversikt |  - Sök |  - English - information about the Internet art gallery Enjoy Scandinavian Art. In English |  - Auf Deutsch - Gallerie Enjoy Scandinavian Art Auf Deutsch - 

Bo Larsson, konstnär, Stockholm
Bo Larsson

 

Kjell Strandqvist ingår i konstrådet
Kjell Strandqvist

Konstråd

För att detta galleri på nätet ska bli så bra som möjligt och att samtliga konstnärer och du som kund ska känna största möjliga förtroende, har vi utsett ett konstråd.

Konstrådets uppgift består i att rekommendera oss nya konstnärsnamn som passar in i denna verksamhet, alternativt ta ställning till konstnärsnamn rekommenderade av oss, Karin Norén och Christina Wallnér (företaget No WaIT AB, se vidare Verksamhetsansvarig i vänstermenyn).

Konstrådets medlemmar

Bo Larsson

Bo Larsson, konstnär, finns representerad på bland annat Moderna Museet i Stockholm.

Kjell Strandqvist

Kjell Strandqvist var mellan 1984-1986 ordförande i NUNSKU; Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet.

Mellan 1986 och 1996 var Kjell Strandqvist professor i teckning på Kungliga Konsthögskolan.

Kjell Strandqvist var under tiden 1998-2006 projektledare för Statens Konstråd.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -