Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Galleri Enjoy Scandinavian Art - 
Kontakt -  | Webböversikt |  - Sök |  - English - information about the Internet art gallery Enjoy Scandinavian Art. In English |  - Auf Deutsch - Gallerie Enjoy Scandinavian Art Auf Deutsch - 

Emballage

För säker transport paketerar vi väl. Vi använder oss av 7 millimeter tjocka wellpappskivor, två skivor på vardera sida om det grafiska bladet. Vi har hittills inte har fått någon reklamation på grund av skada vid transport. För transport använder vi oss av PostNords postpaket.

För mer information kontakta oss gärna.

No WaIT AB
021-470 2142
073-735 2577 (Christina Wallnér)
070-492 2660 (Karin Norén)
info@nowait.se


 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -