Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Galleri Enjoy Scandinavian Art - 
Kontakt -  | Webböversikt |  - Sök |  - English - information about the Internet art gallery Enjoy Scandinavian Art. In English |  - Auf Deutsch - Gallerie Enjoy Scandinavian Art Auf Deutsch - 

Betalningsvillkor

Vid varje grafiskt verk finns priset angivet. Angivna priser är totalkostnaden inklusive frakt och emballagekostnad (för leveranser inom Sverige) när betalning sker via förskottsbetalning eller fakturering.

Du som kund har rätt att avbeställa hela eller delar av leveransen via mejl om leverans ej skett. Med leverans menas att försändelsen är postad. Vi postar inget paket utan att först återkoppla till dig som kund, antingen via mejl eller per telefon.

För ej utkvitterade försändelser debiterar No WaIT AB 275 kronor som kompensation för frakt och omkostnader.

Fakturering

Vid fakturering till företag eller annan organisation ska betalning ske inom 30 dagar räknat från fakturans datum. Fakturan skickas vanligtvis tillsammans med de grafiska bladen.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med Riksbankens referensränta plus åtta (8) procentenheter, samt påminnelseavgift, för närvarande 45 kronor.

No WaIT tillämpar förskottsbetalning vid fakturering till privatperson, det vill säga paketet levereras så fort betalning noterats på No WaIT AB:s bankgirokonto.

Kontakta oss gärna för mer information:

Christina Wallnér och Karin Norén

No WaIT AB
Hylsvägen 4
721 30 Västerås
021-470 2142
073-735 2577 (Christina)
070-492 2660 (Karin)
info@nowait.se

Bankgiro: 5560-7717
Organisationsnummer: 556622-0199

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -