Galerie Belle - en epok i Västerås konstliv 1967 - 1987

Utställningen var en hyllning till före detta galleristen Carl-Johan Bolander.
Utställningen pågick till och med den 21 augusti 2005.

Här visar vi ett urval av konstverk från utställningen.
Vi har valt att visa verk av de konstnärer som vi också representerar i vårt galleri.
Klicka på bilderna
för att se konstverken i förstoring.

Vi har valt att presentera Västerås Konstmuseums text till utställningen tillsammans med bilderna.

 

Galerie Belle - utställning på Västerås konstmuseum 2005
Olle Kåks - Stenarbetaren, olja 1970. Tillhör Norrköpings Konstmuseum.

 

 

 

Utställande konstnärer

Ola Billgren
Sverker Broström
Barbro Bäckström
Lena Cronqvist
Erland Cullberg
Sten Eklund
Thea Ekström
Roj Friberg
Ulf Gripenholm
Gösta Gustavson
Hertha Hillfon
Jan Håfström
Alvar Jansson
Olle Kåks
Alf Linder
Petter Pettersson
Torsten Renqvist
Laris Strunke
Lasse Söderberg
Peter Tillberg
Ann Wolff
Hans Wigert

Text till utställningen

"I 20 år drev Carl-Johan Bolander Galerie Belle på Slottsgatan i Västerås. Sedan han upphört med galleriet 1987, fortsatte han under 10 år att arrangera vandringsutställningar som visades i museer och konsthallar runt om i Sverige.Galleriet gav ut böcker och artist-books i nära samarbete med konstnärerna.


Inför den första utställningen 1969 skrev Carl-Johan Bolander ett pressutskick där han formulerade sina tankar med galleriet:

”I vår alltmer materialistiska värld skapas ett allt större behov hos människan av estetisk avkoppling, av upplevelser och engagemang långt utöver vad vardagen kan ge: till sinnets lättnad, till känslan av jämvikt, renhet och ro (för att låna ett par ord av Matisse). -»

  Tjuren och Svärdet av Olle Kåks
Olle Kåks - Tjuren, akvarell/collage och Svärdet, kol/collage

 

Alvar Janssons oljemålningar
Alvar Jansson: Liggande modell olja 1978, Betplockare olja 1984 och Boxningsmatchen 1983-85 (tillhör Göteborgs konstmuseum)

 

Ulf Gripenholms konstverk
Ulf Gripenholm Scen III skiss i blyerts 1975, Scen, olja 1975, Badare III olja/tejpera 1983

 

  -» Galleriet på Slottsgatan, bredvid teatern, hoppas jag skall bli en plats där åtminstone något av detta behov skall kunna tillfredsställas. Galerie Belles offentliga konstverk, professor P.O. Ultvedts mobila skylt utanför galleriets ingång, visar er vägen. Där skall jag söka visa nutida seriös konst med viss tonvikt på yngre, nordiska konstnärer – framtidens konstnärer, ofta ännu ej så etablerade och kända för en större allmänhet. Den målmedvetne, seriöse konstnären ligger ju före sin samtida publik och måste hela tiden påverka denna till nytänkande.”

Alla annonser från den första utställningen med Roland Lindberg till den avslutande Slutredovisning finns kvar i klippärmarna liksom vernissagekort och pressklipp som i efterhand kan ge en uppfattning om de kvaliteter galleriet hade och den uppmärksamhet galleriet fick i svensk dagspress och i facktidskrifter. -»

 

-» Flera av konstnärerna återkom till galleriet i olika utställningar, många unga konstnärer som idag är mycket välkända. Utställningen på Västerås Konstmuseum under våren-sommaren 2005 vill försöka ge en uppfattning om vad som skedde i stadens konstliv under åren 1967- 1987.

Många verk om visades finns idag i Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och finska Kiasmas samlingar. Museerna har generöst lånat ut verk till utställningen vilket även en rad privatpersoner från Västerås och övriga landet också gjort. Västerås Konstmuseum tackar för det.

Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Västerås Konstförening och Västerås Konstmuseum."

Urban Myrdal Västerås Konstförening &
Cia Rimmö Västerås Konstmuseum
  Ulf Gripenholm Stadsrum - klicka på konstverket för att erhålla en förstoring.
Ulf Gripenholm Stadsrum, akvarell 1977

 

 Startsida   Tillbaka
Målning Liggande modell av Alvar Jansson - klicka på bilden för att erhålla en förstoring. Målning Betplockare av Alvar Jansson - klicka på bilden för att erhålla en förstoring. Målning Boxningsmatchenl av Alvar Jansson - klicka på bilden för att erhålla en förstoring. Skiss i blyerts av Ulf Gripenholm - klicka på konstverket för att se det i förstoring. Målning Scen av Ulf Gripenholm Badare III, olja / tempera av Ulf Gripenholm - klicka på konstverket för att erhålla en förstoring