Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Galleri Enjoy Scandinavian Art - 
Kontakt -  | Webböversikt |  - Sök |  - English - information about the Internet art gallery Enjoy Scandinavian Art. In English |  - Auf Deutsch - Gallerie Enjoy Scandinavian Art Auf Deutsch - 
Cajsa Holmstrand 2007
Cajsa Holmstrand © Foto: No WaIT AB

Cajsa Holmstrand

Galleri Cajsa Holmstrand

Cajsa Holmstrand har alltid haft ett gemensamt namn på sina verk, hon har kallat sina bilder eller skulpturer för "Relationer". Det har då rört sig om förhållandet mellan ett varierat antal kuber som skapat förlopp mellan sig själva och betraktaren. Men, parallellt med detta har hon sedan sjuttiotalet varit intresserad av mer påtagliga och mer exakt mätbara relationer.

Hennes funderingar har kretsat kring Pythagoras och hans berömda sats, om relationerna mellan kateterna och hypotenusan i rätvinkliga trianglar, och möjligheten att lösa formelns giltighet även tredimensionellt. Att bevisa motsatsen, att ett liknande matematiskt samband i tre eller flera dimensioner är absolut omöjligt har sysselsatt matematiker i århundraden.

Problemet har fått ett namn, det kallas sedan 1637 för "Fermats gåta", en gåta som förblev olöst i mer än trehundra år. Det får nu anses klarlagt att en sådan lösning är omöjlig, men Cajsa har ändå, som konstnär, den visuella stimulansen i de förlopp och de komplikationer som uppstår.

Det började för ett trettiotal år sedan med en enkel modell, en kub, där varje sida hade grundtanken i "Pythagoras sats" markerad. På det sätt som satsen illustrerats sedan årtusenden. Tanken var att närma sig problemet på praktisk väg, att klä av formen bit för bit. Ta bort varje triangulär del var för sig, för att synliggöra vad som, sker inuti "kuben på hypotenusan", som i Cajsas tankar ersätter kvadraten i den tvådimensionella versionen. Så blev det också. Tretton kuber i granit där ett stegrande antal tetraedrar sågades bort för att gradvis avslöja kubens innandöme. Skulpturerna visades på Galerie Bleue i Stockholm 1991.

Trots det rationella förfarandet återstod ändå en del oklarheter om den inneboende och dolda formen. Ett förtydligande krävdes och redovisades sedemera i en utställning på Galerie Aronowitsch i Stockholm 1998. Utställningen var baserad på ett antal objekt i akrylglas där det nu synliga händelseförloppet i kubernas inre beskrevs med genomgående trådar."

 


Utställningar i urval

2018 Galleri Astley, Uttersberg - Kvartalets konstnär
Grafik och objekt, Gislaveds konsthall tillsammans med konstnären Karl-Erik Forsberg, grafik
2013 Galleri Strömbom, Uppsala
2012

Fönsterutställning på Själagårdsgatan 15, Stockholm

Åminne Bruksmusem, grupputställning tillsammans med Einar Höste, Carl Magnus och Torsten Ridell.

2010

Nordens ljus, Stockholm
tillsammans med Einar Höste.

Konstforum, Norrköping

Thielska galleriet, grupputställning

2009

Galerie Aronowitsch

Läs artikel under:
Världens fyra hörn, omkonst

2007

Fönsterutställning på Själagårdsgatan 15, Gamla stan, Stockholm

Grupputställning - Galleri Astleys grafikutställning i Kina, 2006-2007, Two Lines Gallery i Peking.

2006 Skövde konsthall
Galleri Imma, Mariestad
2005 Konstakademiens tre salar
2004 Galleri Lars, Karlstad
2001 Galerie Aronwitsch Stockholm
Gallerie Smedhamre Uppsala
2000 Tomarps Kungsgård
Galleri Versalen i Sundsvall
1999 Galleri Astley i Uttersberg
Konsthallen i Dals Långed
1996-1998 Galerie Aronwitsch Stockholm
1995 Station Skelderhus Munka Ljungby
1993 Galerie Lilla Bleue Stockholm
1992 Ars Nova Galleri Göteborg
1989 Konstruktiv Tendens Stockholm
Ars Nova Galleri Göteborg
1988 Galleri Äpplet Helsingborg
Sundsvalls museum
Lidköpings Konsthall
1986 Konstruktiv Tendens Stockholm
1985 Norrköpings konstmuseum
1984 Galleri Larsson Gävle
1983 Galleri Ferm Malmö
Galerie Bleue Stockholm
1982 Galleri Engelbrekt Örebro
1979 Galerie Bleue Stockholm
1978 Galleri Thelander Stockholm
1977 Galleri Ferm Malmö

Offentliga uppdrag

Sverige

Ridå Fortifikationen Eskilstuna 1979
Åsö gymnasium entrén 1981
Huddinge sjukhus 1981
Karolinska sjukhuset 1986
Postterminalen Göteborg 1986
Riksutställningars utställningståg 1987
Akademiska sjukhuset Uppsala 1988
Postterminalen Helsingborg 1989
Teaterbaren Stockholms Stadsteater 1990
Knutpunkten Helsingborgs station 1991
Bostadsområde Upplands Väsby 1991
Luleå universitet Biblioteket 1993
Sturebyskolan Stockholm 2000


Övrigt

Bærtlingstiftelsens hederspris 2011

Kvartalets konstnär - Enjoy Scandinavian Art


Innehållet i denna biografi uppdateras på uppdrag av konstnären.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -