Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Galleri Enjoy Scandinavian Art - 
Kontakt -  | Webböversikt |  - Sök |  - English - information about the Internet art gallery Enjoy Scandinavian Art. In English |  - Auf Deutsch - Gallerie Enjoy Scandinavian Art Auf Deutsch - 

Torrnålsgravyr av Lars Nyberg
Torrnålsgravyr av Lars Nyberg.

Litografisk teknik - Maria Hillfons litografi.
En litografi av Maria Hillfon är på gång.

Grafiska tekniker

Flera grafiska tekniker finns representerade bland galleriets konstnärer såsom litografi, serigrafi, etsning, torrnålsgravyr med flera. Fyra av teknikerna har vi dokumenterat här på webbplatsen.

Etsningar

Den grafiska tekniken etsning presenterar vi tillsammans med Catharina Warme-Hellström som vi följt i arbete under två veckors tid.

Litografier

Den litografiska tekniken presenterar vi tillsammans med Maria Hillfon. Vi följde Maria Hillfon under två arbetsdagar när hon tryckte två litografier hos tryckaren Lasse Lindström.

Serigrafier

Den serigrafiska tekniken presenterar vi tillsammans med Cecilia Sikström. Vi följde arbetet när Cecilia Sikström tillsammans med Catarina Kusoffsky tryckte två serigrafier.

Torrnålsgravyr

Den grafiska tekniken torrnålsgravyr presenterar vi tillsammans med Lars Nyberg som vi följt under tre arbetsdagar i Grafikverkstan Godsmagasinet, Uttersberg.

 

 

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -