- 
Peter Ern - Kvartalets konstnär hösten 2016

Peter Ern - En vacker dag
Olja på pannå 50x60 cm

Målningen En vacker dag av Peter Ern.
Copyright © Peter Ern

 -