Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Galleri Enjoy Scandinavian Art - 
Kontakt -  | Webböversikt |  - Sök |  - English - information about the Internet art gallery Enjoy Scandinavian Art. In English |  - Auf Deutsch - Gallerie Enjoy Scandinavian Art Auf Deutsch - 

Konstnär Peter Ern
Peter Ern © Foto: No WaIT AB

Peter Ern - biografi

Galleri Peter Ern

Inför Peter Erns konstnärskap tvingas man att skärpa sitt seende. Inte för att hans bilder skulle vara komplicerade och oöverskådliga, utan för att de alltid är så fokuserade och precisa. Allt som finns med i Peter Erns målningar ser verkligen ut att finnas där av en nödvändighet. Onödiga detaljer som leder bort blicken från det enskilda motivet förekommer inte i hans bildvärld. Ända innehåller målningarna hela tiden fragment av möjliga historier. Inga högljudda påståenden och berättelser utan mer subtila ögonblicksbilder som dröjt sig kvar. Som när han fångats av någonting längs motorvägen från Stockholm på väg mot hemmet utanför Norrtälje. Det kan vara en skylt, träden som avtecknar sig som siluetter mot himlen, byggnader eller någon som bara står och väntar vid en busshållplats. Målningarna skulle faktiskt kunna vara stillbilder hämtade ur en någon film.

Även om det ofta förekommer träd och natur i Peter Erns målningar är det en urbaniserad värld som skildras. Att skildra en orörd och romantiserad natur handlar det inte om och syns det inga människor i bilderna så finns ändå deras spår alltid där.

För mig handlar därför hans konstnärliga strategi inte om att få andra att se skönheten i det till synes vardagliga och triviala utan mer om en vilja att kunna se utan att förlora sig i för många detaljer.

Samtidigt är det påtagligt hur målningarna hela tiden leder min blick mot olika till synes vardagliga scener. Såväl en soldisig dag vid stranden som den vildvuxna monstreran i ett fönster fångas med samma inkännande skärpa och även om motiven är vardagliga finns där inget avståndstagande och distanserande förhållningssätt. När Peter Ern utgår från fotografier, både egna och andras, gör han aldrig det för att fotografiskt avbilda verkligheten. Istället är det för att se hur till exempel en fyrfilig motorväg ser ut när den svänger sig bort i landskapet, hur människor rör sig eller hur olika träd egentligen ser ut. Den konsthistoriskt bevandrade finner också en hel del referenser eller direkta lån ur andra konstnärer, som Jeff Walls jägare i den stora landskapsmålningen "Landskap med jägare" från 2004.

Att Peter Ern försöker nå fram till en koncentration i sina bilder blir extra tydligt då man ser på de målningar som han gjort under de senaste åren och till några av de motiv som han återvänt till flera gånger. Som skylten i form av ett moln på taket till barnvaruhuset Babyland eller som kläderna i skyltfönster.

I målningen "Britts mode" från 2005 badar de fyra skyltfönstren i ett starkt vitt ljus medan alla fönster på övervåningen är släckta. Skyltdockorna syns endast som mörka siluetter i fönstren - I en senare målning återkommer huset. Proportionerna är lite annorlunda men de grundläggande dragen känns igen. Nu framträder dock kläderna tydligt i de i övrigt mörka skyltfönstrena och på övervåningen lyser det i ett fönster bakom fördragna gardiner. I övrigt ser huset i båda målningarna ut att ligga lite ödsligt längs en gata delvis upplyst av gatlyktor.

Man kan samtidigt fråga sig vad det är som gör att man känner igen huset liksom många av de andra platser som finns i hans målningar. Vad är det som gör att de inte bara blir till privata dagsboksbilder som endast berättar om platser och stämningar som konstnären själv mött, i sin hemmiljö utanför Norrtälje eller på resor inom och utom landet? Svaret finns troligen i hur Peter Ern hela tiden får mig som betraktare att skärpa mitt seende genom att ständigt reducera och rensa bort allt ovidkommande i sina bilder. På så sätt når Peter Ern fram till en tydlighet utan att låsa målningarna vid en möjlig tolkning. Ser man sedan målningarna som minnesbilder, av till synes vardagliga scenarier där det nästan alltid råder ett skenbart lugn, som lika gärna skulle kunna vara våra egna förblir de lika öppna som flyktiga minnen och drömmar.

Thomas Olsson


Bakgrund

Peter är född i Sollentuna 1965 och bor och arbetar numera i Norrtälje.

Utbildning

1987-1992 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
1984-1986 Konstskolan Idun Lovén, Stockholm

Separata utställningar i urval

2016 Domeij Gallery, Stockholm
Lilla k, Norrtälje
Körsbärsgården, Burgsvik, Gotland    
2015 Wadström Tönnheim gallery, Skanör
2014 Galleri PS, Göteborg
2013 Norrtälje konsthall
2011 Galleri Peter Bergman, Stockholm
Järnboden i Harg, Norra Uppland, sommarutställning tillsammans med Anders Jansson
2010 Enköpings Konsthall
2008 ALP/Peter Bergman, Stockholm
Galerie Davide Di Maggio, Vienna Art Fair, Österrike
2006 Galerie Davide Di Maggio, Berlin, Tyskland
2005 ALP/Peter Bergman, Stockholm
2004 Galeria Becker, Jyveskylä, Finland
2003 Norrtälje Konsthall, Norrtälje
ALP galleri Peter Bergman, Stockholm
2002 Galleri PS, Göteborg
1999 Galleri Doktor Glas, Stockholm
1995 Galleri Kavaletten, Stockholm
1992

Galleri Mejan, Stockholm


Samlingsutställningar i urval

2016 Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse
Maria Bonnier Dahlins stipendiater firar 30 år
Bonniers konsthall, Stockholm
2010 Das Swedische Modell, Galerie Im Regierungsviertel, Berlin, Tyskland
Market, ALP/Peter Bergman, Stockholm
2009 Something in the air, Beaver Projects, Köpenhamn, Danmark
2008 Everybody Counts, Vestfossen Kunstlaboratorium, Norge
2007 I Love Malmö, Åbo Konstmuseum, Åbo, Finland
2006 Öppningsutställning, Bonniers Konsthall, Stockholm
New Painters Part II, Fondazione Mudima, Milano, Italien
Art Forum Berlin, Tyskland
Galerie Davide Di Maggio, Berlin, Tyskland
2005 Hallstaviks Konsthall, Norrtälje
Liste 05, ALP galleri Peter Bergman, Basel, Schweiz
2004

ID:i, Stockholm
Stockholm Art Fair

2002 you lonesome tonight?, Konstnärshuset, Stockholm
1999 Aptititretare, Konstakademin, Stockholm
1998 Underbelly, Adelaide, Australien
1996 Maria Bonnier Dahlin Foundation, Stockholm Artfair
1993 Bilder, Stockholm
1991 Reaktionen und Reflektionen, Bahnhof Westend, Berlin, Tyskland

Offentliga samlingar

Moderna Museet
Malmö Konstmuseum
Norrköpings Konstmuseum
Göteborgs konstmuseum
Norrtälje Kommun
Uppsala Akademiska Sjukhus
Landstinget Göteborg
Stockholms Kulturförvaltning
Sveriges Allmänna Konstförening
Apoteksbolaget
Statens Konstråd


Kvartalets konstnär - Enjoy Scandinavian Art


Innehållet i denna biografi uppdateras på uppdrag av konstnären.  

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -